< Takaisin hankkeisiin

Wooden Houses to Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli hirsi- ja elementtirakenteisten puutalojen sekä niihin liittyvien sisustusjärjestelmien viennin kasvattaminen Pohjois-Pohjanmaalta Luoteis-Venäjälle ainakin kaksinkertaiseksi ja viennin kasvun jatkaminen hankkeen päätyttyä noin 7 prosentin vuosivauhdilla.

Keskeiset toimenpiteet

• Markkinatutkimuksen teettäminen • Osallistuminen useille messuille sekä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kontaktipäiville • Venäjän liiketoimintakulttuuriin liittyvän koulutuspäivän järjestäminen • Kyselyn toteuttaminen hankkeen merkityksestä Venäjä-viennin kehityksessä.

Hankkeen tulokset

Hankkeen toimesta osallistuttiin useille messuille sekä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kontaktipäiville. Varsinaisia markkinaselvityksiä teetätettiin hankkeessa yksi, siihen liittyivät myös erilaiset vientiin liittyvät lupa- ja sopimusasiat. Hanke järjesti myös Venäjän liiketoimintakulttuuriin liittyvän koulutuspäivän, johon osallistui 12 henkilöä 8 eri yrityksestä. Myös projektihenkilöstö osallistui aiheeseen liittyviin koulutuksiin, joissa käsiteltiin Venäjän kauppaan liittyviä asioita. Hanke toteutui budjetoitua pienempänä muun muassa siksi, ettei kaikkia ehdotettuja toimenpiteitä riittävän yksimielisyyden puutteen takia pystytty toteuttamaan ja se, että yritykset ovat tehneet kauppaa Luoteis-Venäjälle omien yhteistyökumppaneidensa kautta. Yritykset ovat kuitenkin pitäneet hankkeen toiminta-aluetta erittäin mielenkiintoisena ja saaneet hankkeen kautta toiminnalleen lisäarvoa. Yritykset ovat saaneet aikaan jonkin verran konkreettista kauppaa myös projektin puitteissa, lisäksi hankkeesta on saatu kokemusta ja tietoa Venäjän markkinoista ja kauppatavoista. Hankkeen merkityksestä yritysten Venäjän viennin kehittymisen kannalta tehtiin hankkeen aikana kysely. Kyselyyn vastanneiden yritysten vienti Venäjälle oli joko pysynyt ennallaan tai kasvanut. Projektiin aktiivisesti osallistuneilla viidellä yrityksellä on kaikilla Luoteis-Venäjän alueella yksi tai useampia yhteistyökumppaneita, joiden kautta onnistuttiin avaamaan markkinat hirsitaloille. Yritysten henkilöstömäärä lisääntyi hankkeen aikana noin 15 henkilöllä. Suoraan Venäjän kaupan ansiosta palkattiin kaksi henkilöä, muiden palkkaukseen Venäjän vienti on osaltaan vaikuttanut. Yritysten mielestä olisi kuitenkin ollut erittäin tarpeellista pystyä esiintymään laajemminkin Venäjällä, vähintään Moskovassa, ja mahdollisesti myös IVY –maissa, missä on potentiaalisia markkinoita puutaloille. Samoin vastaavan tyyppistä, mutta Interreg III A Karjala –aluetta laajemmalle ulottuvaa jatkohanketta toivottiin, ja tiedon keruulle ja edustajien systemaattiselle etsinnälle todettiin myös olevan tarvetta.



Perustiedot


Lyhenne

Wooden Houses to Russia

Hankkeen kokonaiskesto

2002-05-01 - 2004-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

195 116 € / 136 581 €


Päätoteuttaja

Oulunkaaren seutukunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Koillismaan seutukunta
Аlueen yrityksiä