< Takaisin hankkeisiin

Winter Roads
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena oli talvimatkailun vilkastuttaminen sekä Suomen puolella Pohjois-Karjalassa että Venäjän Karjalassa parantamalla nykyisen moottorikelkkailuun tarkoitetun uraston teknistä tasoa sekä täydentämällä yhteyksiä Pohjois-Karjalasta naapurimaakuntiin. Hanke kytkeytyi Venäjän Karjalassa Tacis -ohjelman puitteissa vuosina 1997–1999 suoritettuihin moottorikelkkareittien kehittämistoimiin.

Keskeiset toimenpiteet

• Kelkkareittien teknisen tason parantaminen (75 km): kaivinkonepohjaus. rumpujen ja siltojen asentaminen, • Uuden 270 kilometrin mittaisen reitin rakentaminen, • Reitistöjen merkkauksen parantaminen (varoitus- ja huomiomerkit, reittimerkit, opastetaulut), • Taukopaikkojen ja kotien rakentaminen kelkkailureittien varsille, • Ympäristövaikutusten arviointien laatiminen ja luontoinventoinnit ympäristökeskuksen biologin toimesta.

Hankkeen tulokset

Kelkkauraston teknistä tasoa parannettiin käymällä läpi kaivinkoneella noin 75 km vanhoja kaivinkonepohjausta vaille olleita pääuria. Uriin asennettiin myös rumpuja ja siltoja. Vanhan uran läpikäymisen lisäksi rakennettiin uutta uraa kaikkiaan 270 kilometriä poistamaan puuttuneet ylimaakunnalliset yhteydet ja maakunnan sisäiset runkourayhteydet pohjois-etelä suunnassa. Urien rakentamisen lisäksi reitistön merkkausta parannettiin Pohjois-Karjalassa huomattavasti; eri puolille maakuntaa tehtiin ja asennettiin erilaisia varoitus- ja huomiomerkkejä ja reittimerkkejä. Lisäksi hankkeessa teetettiin 70 opastetaulua, jotka asennettiin erilaisiin uraston lähtö- ja solmupisteisiin. Myös muutamia kelkkailijoita palvelevia taukopaikkoja kotarakennelmineen rakennettiin kelkkailureitin varrelle. Hankkeessa pyrittiin huomioimaan kaikessa rakentamisessa ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset heti suunnittelun alkuvaiheesta asti hyvin. Urapohjan vaikutusalueelta tehtiin kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja paikoin myös kattavat luontoinventoinnit ympäristökeskuksen biologin toimesta. Kelkkauraston laajeneminen koko maakuntaan ja urayhteyksien mahdollistuminen maakunnan ulkopuolelle ja Niiralan kautta Venäjälle lisäsivät tuntuvasti talviaikaista matkailua Pohjois-Karjalassa ja Venäjän Karjalassa. Pohjois-Karjalan talvimatkailua vilkastuttavana tekijänä olivat mm. erilaiset kelkkailutapahtumat ja järjestetyt kelkkailukisat. Tapahtumien ja kilpailujen järjestämisen onnistumisen edellytyksenä ja maakunnan ulkopuolisten kelkkailijoiden houkuttimena oli maakuntaan luotu riittävän laaja ja verkostomainen kelkkarunkourasto. Suomesta Venäjän Karjalaan suuntautuva safaritoiminta oli hankkeen päättyessä hienoisessa kasvusuunnassa. Pohjois-Karjalan kelkkaurien markkinointi tehostui entisestään syksyllä 2003 valmistuneiden uusien internetsivujen ja aluekohtaisten kelkkailukarttojen valmistumisen myötä.Perustiedot


Lyhenne

Winter Roads

Hankkeen kokonaiskesto

2001-10-01 - 2004-01-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

465 000 € / 315 900 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan virkistysreittiyhdistys ry
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Sortavalan kaupunki
Kontiolahden kunta
Nurmeksen kaupunki
Outokummun kaupunki
Kiihtelysvaaran kunta