< Takaisin hankkeisiin

Winter navigation risks and oil contingency plan (SE680)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

WINOIL hankkeen päätavoite on lisätä öljyntorjuntamenetelmien tuntemusta, kehittää yhteisiä toimintamalleja öljyvahinkojen varalle ja vähentää talvimerenkulun riskejä Suomenlahdella.

Keskeiset toimenpiteet

- Talvimerenkulun holistinen riskienhallinta Suomenlahdella (WP2) - Suomen ja Venäjän välinen varautumissuunnitelma itäisen Suomenlahden saastumisen hallitsemiseksi päivitys (WP3) - Suositusten laatiminen

Hankkeen tulokset

Projektiin sisältyi neljä kokonaisuutta, joiden raameissa projektin toimenpiteen suoritettiin: 1) hallinto ja tiedonvälitys (WP1), 2) talvimerenkulun holistinen riskienhallinta Suomenlahdella (WP2), 3) Suomen ja Venäjän välinen varautumissuunnitelman itäisen Suomenlahden saastumisen hallitsemiseksi päivittäminen (WP3) ja 4) laadittujen suositusten jakaminen kohderyhmille. Tärkeimmät tulokset suoritetuista toimenpiteistä ovat: kaikki tiedonjakotoimenpiteet sisältäen projektin internetsivut, järjestetyt seminaarit, annetut lehdistötiedotteet sekä julkaistut artikkelit (WP1). Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin virallinen turvallisuusarviointi (Formal Safety Assessment, FSA) talvimerenkulun riskeistä. Osana tätä turvallisuusarviointia kehitettiin uusi riskienhallintamalli (RMM) talvimerenkäynnistä sekä alustava vaarankartoitus (WP2). .Suomen ja Venäjän välinen varautumissuunnitelma itäisen Suomenlahden saastumisen hallitsemiseksi päivitettiin ja talvisten öljyvahinkojen varalta erityisen herkät alueet määriteltiin suunnitelmaan. Kaikki hankkeen aikana saadut tulokset ja niiden perusteella laaditut suositukset jaettiin kohderyhmille ja hankkeen sidosryhmille. Hanketoimijat tekivät yhteistyötä myös Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (Helsinki Commission, HELCOM) kanssa, jonka käyttöön toimitettiin myös laaditut suositukset riskienhallinnan vaihtoehdoista.Perustiedot


Lyhenne

WINOIL

Hankkeen kokonaiskesto

2012-12-01 - 2014-11-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

693 353 € / 554 682 €


Päätoteuttaja

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Aalto-korkeakoulusäätiö
Suomen ympäristökeskus
Merenkulun tutkimus- ja kehittämisinstituutti
Ekologian ja luonnonsuojelun konsultointikeskus
Pietarin valtiollinen merenkulun yliopisto