< Takaisin hankkeisiin

Widening the bridges on main road 89 between motorway 5 and Vartius, phase II
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Kantatien 89 Paltamosta Vartiukseen yhdeksän maantiesillan leventäminen aloitettiin hankkeessa ”Kantatien 89 siltojen leventäminen välillä valtatie 5 – Vartius”. Tarkempien suunnitelmien valmistuttua hankkeen todellinen rahoitustarve paljastui saatua rahoitusta suuremmiksi. Tämän takia haettiin ja saatiin hankkeelle lisää rahoitusta.

Keskeiset toimenpiteet

• Kantatien 89 siltojen leventäminen välillä valtatie 5 – Vartius

Hankkeen tulokset

Sillat levennettiin suunnitelman mukaisesti ja urakan vastaanottokokous pidettiin 14.11.2006. Kantatien 89 silta- ja siltapenkereet levennettiin poikkileikkaukselle 9/7 m, jolloin sillan hyötyleveydeksi tuli kantatien vaatimukset täyttävä 9,5 metriä Siltojen ja siltapenkereiden levitys tehtiin molemmille reunoille osittain uusimalla ja korjaamalla entiset rakenteet. Siltojen tiepenkereet levennettiin ja pengerkaiteet uusittiin tarvittavilta osin. Kantatien liikenteen välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi välillä Vt5 – Vartiuksen raja-asema katsottiin tulevaisuudessa tarkoituksenmukaiseksi leventää myös tien poikkileikkausta hankkeessa levennettyjen siltojen mukaiseen päällysteleveyteen.Perustiedot


Lyhenne

Widening the bridges on main road 89 between motorway 5 and Vartius, phase II

Hankkeen kokonaiskesto

2005-04-18 - 2006-10-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 000 000 € / 1 000 000 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit