< Takaisin hankkeisiin

University Cooperation for innovation and development
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli luoda perustaa Joensuun yliopiston kansainvälisten asioiden kehittämissuunnitelman mukaiselle yritystoiminnan ja yliopistojen yhteistyöhön perustuvalle kehittämiskeskukselle.

Keskeiset toimenpiteet

• Workshop-seminaarien järjestäminen • T&K- ja Venäjä-yhteistyötarpeita selvittävän haastattelututkimuksen toteuttaminen 14 Joensuun seudun pk-yritykselle ja neljälle yritystukiorganisaatiolle • Toteutettavuusselvityksen kokoaminen seminaareista saatujen tietojen ja sidosryhmien palautteiden perusteella koskien tarpeita ja mahdollisuuksia kehittämiskeskuksen perustamiselle Luoteis-Venäjälle.

Hankkeen tulokset

Ensimmäinen Joensuussa järjestetty suomalais-venäläinen asiantuntija-workshop käsitteli innovaatioalan tilannetta Suomen ja Venäjän lähialueella. Pietarin asiantuntijaseminaarissa esiteltiin innovatiivisia malleja suomalaisten ja venäläisten yliopistojen sekä yritysten välisestä yhteistyöstä. Toinen Joensuun seminaari järjestettiin ns. Innoshop-tapahtumana tarkoituksenaan syventää venäläisten ja suomalaisten yliopistojen, yritysten sekä Joensuun Tiedepuiston keskinäistä yhteistyötä. Tilaisuuksissa luotiin suhteita Suomen ja Venäjän innovaatioverkostoon sekä luotiin verkostoja yritysten ja yliopistojen erillislaitosten välillä sekä Suomen että Venäjän suuntaan. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että erillistä kehitysyksikköä ei ollut tarkoituksenmukaista perustaa Pietariin, koska tavallisia liiketoiminnan tukipalveluita tarjoavan uuden yliopistopohjaisen yksikön tarve Pietarissa ei ollut riittävä. Hankkeessa ei näin ollen laadittu varsinaista kehitysyksikön toimintakonseptia, vaan siinä selvitettiin mahdollisuuksia vaihtoehtoisille toimintamalleille. Toteutettavuusselvityksessä esitettiin vaihtoehtoinen yliopistopohjainen toimintamalli ja mahdolliset yhteistyökumppanit. Lisäksi selvityksessä ehdotettiin toimenpiteitä Pohjois-Karjalan alueen Venäjä-toimijoille yrityslähtöisen palvelutarjonnan tehostamiseksi, tehtiin vertaileva selvitys alueiden innovaatiopoliitikoista ja tarkasteltiin innovaatiotoiminnan lainsäädännöllisiä taustatekijöitä.Perustiedot


Lyhenne

University Cooperation for innovation and development

Hankkeen kokonaiskesto

2006-03-01 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

53 172 € / 36 216 €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Joensuun tiedepuisto
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Joensuun kaupunki
Pohjois-Karjalan kauppakamari
Venäjän oikeusministeriön oikeusakatemia
Pietarin valtion polytekninen yliopisto
Innovaatioinstituutti