< Takaisin hankkeisiin

Ukonniemi harbor, bulk product unloading plant
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hanke käsittää rautatievaunujen purkaamon rakentamisen Joensuun syväsatamaan. Joensuun syväsatama on Saimaan satamista suurin vientisatama. Suurimmat vientituotteet ovat talkki, selluloosa ja puutavara. Tuonti on varsin vähäistä. Se muodostuu pääasiassa sementistä. Joensuun syväsataman liikennekausi on noin kahdeksan kuukautta johtuen talviliikenteen puuttumisesta. Siksi Joensuun syväsatamaa käyttävät yritykset joutuvat talvikuukausiksi hakemaan toisen kuljetusmuodon. Jos satamaan rakennetaan purkukuoppa, voidaan Pohjois-Karjalan betonitehtaiden tarvitsema sementti tuoda talvikuukausina rautateitse Venäjältä. Tällä hetkellä sementti on tuotava talvella Kokkolan ja Naantalin satamista maantie- tai rautatiekuljetuksina. Samalla kuoppa lisää Joensuun syväsataman palvelutasoa niin, että sementin lisäksi on mahdollista käsitellä myös muita Venäjältä tuotavia bulk-tuotteita, kuten lannoitteet, rehutuotteet, urea ja kevytsora. Sataman liikenne on vakiintunut viime vuosina noin 350 000 tonniin, josta Venäjän liikenteen osuus on ollut noin 20 000 tonnia. Tämän hankkeen avulla pyritään sataman liikenne nostamaan 500 000 tonniin vuodessa, lisäämään sataman kilpailukykyä ja hankkimaan uusia asiakkaita Venäjältä. Yhteistyötahoina sementtiyhtiöt Suomessa ja Venäjällä sekä muut mahdolliset bulk-tuotteiden toimittajat Venäjällä.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Ukonniemen satama, bulk tuotteiden purkaamo

Hankkeen kokonaiskesto

1999-10-01 - 2000-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

185 000 € / 92 500 €


Päätoteuttaja

Town of Joensuu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit