< Takaisin hankkeisiin

Two-way Railway Cargo Traffic via Imatra/Svetogorsk Border-crossing Point (SE380)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin yleisenä tavoitteena on tutkia mahdollisuutta avata kaksisuuntainen Imatra-Svetogorskin rajanylityspaikan kautta kulkeva rautatiekuljetusreitti ja luoda yritysten ja viranomaisten rajat ylittävä verkosto. Lisäksi tavoitteena on luoda yrityksiä houkutteleva toimiva hallintomalli teollisuus-/liiketoimintapuistoille.

Keskeiset toimenpiteet

- Niiden esteiden tutkiminen, jotka estävät Imatra-Svetogorsk rajanylityspaikan kaksisuuntaisen rautateitse tapahtuvan rahtikuljetusten käytön. - Rajanylittävän kaksisuuntaisen rautatierahdin mahdollistavan projektisuunnitelman valmistelu. - Selvitystyö siitä, minkälainen mahdollisuus on muuttaa rajanylityspaikan status kansainväliseksi ja minkälaisia toimenpiteitä se vaatii. - Verkostoitumismallin luominen yrityksille ja viranomaisille rajanylityksen sujuvuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. - Tutkimus teollisuus-/yrityspuiston hallintomalleista.

Hankkeen tulokset

Tunnistettiin toteuttamiskelpoisimmat mallit teollisuuus/yrityspuiston hallintomalleiksi ja selvitettiin, minkälaisia vaatimuksia näiden mallien toteuttamisessa on. Projekti pystyi luomaan pysyvyyttä verkostoitumalla ja avainjoukko mukana olleista toimijoista jatkaa yhteistyötä edelleen. Mukana olleet alueet sitoutettiin projektiin mukaan jakamalla niille tietoa ja linkittämällä alueet projektin aktiviteetteihin ja tuloksiin. Projektin arvo tulee realisoitumaan sen jälkeen kun kaikki Imatran ja Svetogorskin välisen kaksisuuntaisen rautatieliikennettä koskevat reunaehdot on ratkaistu. Valmistelutyö jatkuu yhä the Large Scale –projektissa vuoden 2014 loppuun. Projekti tuotti kaksi tutkimusta: Ramboll Oy:n tekemä ”Benchmarking of Existing Business/Industrial Parks” sekä Finecin ( Saint- Petersburg State University of Economics and Finance) tekemä “Business Infrastructure Development in Imatra/Svetogorsk”.Perustiedot


Lyhenne

Two-way Railway Cargo Traffic via Imatra/Svetogorsk Border-crossing Point

Hankkeen kokonaiskesto

2011-03-17 - 2013-03-16

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

346 847 € / 277 476 €


Päätoteuttaja

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Svetogorskin kaupunki