< Takaisin hankkeisiin

Transboundary tools for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland (SE511)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on yhdistää projektin aikaiset löydökset aikaisempien projektien tuloksiin päätöksenteon tukemiseksi tuottamalla työkaluja merialueiden suunnitteluun ja hallintaan. Tähän kuuluu merialuesuunnittelutyökalun prototyypin esittely kansainvälisille, kansallisille ja alueellisille päätöksentekijöille.

Keskeiset toimenpiteet

- Rajat ylittävä yhteistyö niiden suomalaisten ja venäläisten instituutioiden välillä, jotka toimivat itäisen Suomenlahden merialueiden resurssien suunnittelussa ja hallinnoinnissa - Tietojenkerääminen ja datan tuottaminen, mitkä luonnehtivat elottomia ja elollisia parametreja, niiden luonnollisia muutosvoimia ja ihmisten toimia projektialueella. Näitä kaikkia voidaan käyttää apuna elollisperäisten kriisipesäkkeiden ja muiden kiistaa aiheuttavien alueiden löytämisessä Suomenlahden itäosissa - Luontoarvojen yhdistämisen ihmisten toimintaan ja sidosryhmien näkökulmiin huomioon ottaminen kehitettäessä prototyyppiä aluesuunittelutyökalusta, jota kansalliset, alueelliset ja paikalliset päätöksentekijät voivat hyödyntää merialuesuunnittelussa tulevaisuudessa

Hankkeen tulokset

Käytännön tuloksia projektista on esim. geologisen datan tietokanta, jossa on tiedot noin 7350 näytteenkeräyslaitteistosta ja itäisen Suomenlahden geologista kartoista. Myös olemassa olevan laaja-alaisen datan, terminologian ja metodologian keskenäänkalibrointi oli yksi TOPCONS projektin päätoiminnoista. Myös uutta dataa kerättiin ja analysoitiin. Hankkeeseen kuului myös meriresurssien kestävän käytön -koulutusohjelman kehittäminen. Koulutusohjelman nimi oli "Maritime activity and integrated coastal zone management" ja hankkeen aikana sen suoritti 12 opiskelijaa. TOPCONS projekti on julkaissut useita tutkimuksia, artikkeleita, asiasanastoja ja ajantasaispalveluita, jotka ovat katsottavissa www.merikotka.fi/topcons.Perustiedot