< Takaisin hankkeisiin

Tourism cooperation between SMEs (KA8016)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Parantaa matkailualan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia luoda rajanylittäviä palveluja kansainvälisille matkailijoille.

Keskeiset toimenpiteet

- Tiedotetaan mahdollisuuksista, joita rajan ylittävä matkailu ja verkostoituminen tarjoavat. - Koulutetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan ja markkinoimaan kansainvälisen kysynnän mukaisia rajan ylittäviä matkailupalveluita. - Tuetaan pienten ja keskisuurten sekä start-up –yritysten yhteistyötoimintaa ja ohjataan jo luotuja rajan ylittäviä matkailupalveluja. - Tiedotetaan viranomaisia ja laajempia ryhmiä parhaista käytännöistä rajan ylittävän matkailun potentiaalin sekä pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

TourSME

Hankkeen kokonaiskesto

2020-02-01 - 2022-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

349 778 € / 314 800 €


Päätoteuttaja

Oulun yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tasavallan tutkimuslaitos

Kostamuksen kaupunki
Oulun ammattiikorkeakoulu Oy
Kajaanin ammattikorkeakoulu