< Takaisin hankkeisiin

Together We Are Stronger-A Full Life With Diabetes (KA 510)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa diabeetikkojen, erityisesti lasten, elämänlaatua.

Keskeiset toimenpiteet

• Uusien paikallisten diabetesorganisaatioiden perustaminen ja olemassa olevien vahvistaminen, • Tietoisuuden lisääminen diabeteksesta, • Diabeetikoille ja asiantuntijoille suunnatut koulutukset, • Diabeetikkojen oikeuksien suojelu, • Diabetesyhdistyksen nettisivujen luominen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa perustettiin paikallisten diabetesyhdistysten verkosto ja luotiin sekä paikallisen että kansallisen tason kattava yhteystietoverkosto. Karjalan diabetessäätiölle suunniteltiin verkkosivut. Diabeetikkojen oikeuksia ja hoitoa koskevat ohjeistukset laadittiin ja niissä huomioitiin sekä aikuis- että lapsidiabeetikot. Suuri yhteystietoverkosto luotiin virallisesti paikallisella ja valtiontasolla. Hankkeen tuloksena diabeetikoilla kaikissa Karjalan piireissä on nyt omat yhdistykset, jotka toimivat diabeetikkojen oikeuksien puolustajana ja tietoisuuden levittäjänä. Yhdistykset toimivat myös itsehoidon opastajina, vertaistuen tarjoajina sekä välittäjänä diabeetikkojen ja terveydenhuolto-organisaatioiden sekä kunnallishallinnon välillä. Diabeetikkolasten parissa tehtävä työ moninkertaistui Karjalan tasavallassa ja uusia kansainvälisen yhteistyön malleja kehitettiin. Aunuksesta ja Petroskoista valittiin kaksi koulua diabeetikkolasten parissa tehtävän työn kehittämisen pilottikouluiksi. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu hankkeen jälkeen, jotta toimintojen tulokset saadaan levitettyä myös Karjalan tasavallan muihin kouluihin. Diabeetikkolapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattuja oppaita käännettiin venäjäksi yhteistyössä Tampereen diabetesorganisaation kanssa. Oppaita voidaan käyttää paitsi Karjalassa myös Suomessa venäjänkielisissä perheissä. Oppaat laadittiin yhteistyössä diabetesta sairastavien lasten, heidän vanhempiensa ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on auttaa diabetesta sairastavia lapsia elämään mahdollisimman normaalia elämää.Perustiedot


Lyhenne

TOGETHER

Hankkeen kokonaiskesto

2013-05-29 - 2014-12-28

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

140 000 € / 126 000 €


Päätoteuttaja

Suomen Diabetesliitto ry
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Joensuun Seudun Diabetes ry
Karjalan Diabetessäätiö
Karjan tasavallan valtionsairaalan diabeteskeskus