< Takaisin hankkeisiin

The Viena Bridge – workshops, tourism, culture (Interreg)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeessa pyrittiin hankealueen yhteiseen kulttuuriperintöön nojautuen kehittämään luonto- ja kulttuurimatkailun edellytyksiä vahvistamalla paikallisia rakenteita.

Keskeiset toimenpiteet

• kunnostaa Vuokkiniemen kylän vanhan koulun nuorten työpajaksi ja kylätaloksi, joka soveltuisi mm. lyhytkurssien pitoon, samoin kuin ohjelmapalveluiden käyttöön ja sisäliikuntaan • kunnostaa Suomussalmen vienalaiskylässä Kuivajärvellä Domnan Pirtti-nimistä karjalaistyyppistä rakennusta palvelemaan kulttuuri- ja retkeilykeskuksena, jossa olisi kahvila- ruokailumahdollisuus . • tehdä reittiselvitys, joka antaisi Metsähallitukselle ja paikallisille matkailuyrittäjille pohjaa palvelujen kehittämiseen, vahvistaen siten paikallisten matkailuelinkeinojen kehittymistä. • järjestää näkyvät, yhteiset kulttuuritapahtumat Vuokkiniemessä ja Suomussalmella

Hankkeen tulokset

Domnan Pirtin kunnostus, muutostyöt ja investoinnit toteutettiin tavoitteiden mukaisesti. Hanke nivoi rakennuksen yhä tiukemmin Kalevala-puistoihin ja rajan ylittävään yhteistyöhön. Metsähallitus, Suomussalmen kunta ja Kajaanin Ortodoksiseurakunta allekirjoittivat sitoumuksen matkailuyhteistyöstä Kuivajärvellä ja majoitusyhteistyöstä sovittiin. Tavoitteena on selkeä työnjako ja yhteistyö toimijoiden kesken tulevaisuudessa. Selvitystyö Itärajan retkeilyreitin potentiaalista ja kehittämistarpeesta antaa Metsähallitukselle ja paikallisille matkailuyrittäjille pohjaa palvelujen kehittämiseen lisäten siten Itärajan retkeilyreitin käyttöä ja vahvistaen paikallisten matkailuelinkeinojen kehittymistä. Selvityksen tarkoituksena on ohjata reitille tapahtuvia investointeja. Myös Vuokkiniemen kylätalo valmistui hankkeen aikana, avajaiset järjestettiin marraskuussa 2008. Kylätalosta työpaja sai kunnolliset tilat, mikä luo sille edellytykset kehittyä. Yhteistyölle työpaja Hanslankereiden, HUMAK: n ja Vuokkiniemen työpajojen kesken löydettiin toimintamalli ja HUMAK on mm. tehnyt opetussuunnitelman Vuokkiniemen työpajoille (työpajojen toiminta- ja opetussuunnitelmasta neuvoteltiin myös Kostamuksen viranomaisten kanssa). Vuokkiniemen työpajamallista tehtiin opetusvideo, minkä luomiseen ja levittämiseen osallistui myös Karjalan Tasavallan Opetusministeriö. Kulttuuritapahtumat kummallekin puolen rajaa toteutuivat menestyksellisesti. Matkailuyhteisyötä vahvistamaan ja kylien palvelurakenteita kehittämiseksi järjestettiin lisäksi Vuokkiniemessä seminaari.Perustiedot


Lyhenne

The Viena Bridge

Hankkeen kokonaiskesto

2006-11-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

174 168 € / 117 952 €


Päätoteuttaja

Suomussalmen kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kostamuksen kaupunkipiiri
Karjalan tasavallan opetusministeriö
Metsähallitus/ Pohjanmaan Kainuun luontopalvelut
HUMAK Haapaveden koulutusyksikkö
Juminkeko-säätiö
Kainuun Museo