< Takaisin hankkeisiin

Kansan musiikki – kulttuurimatkailun kehittämisprojekti (ks. The Roots and the Shoots of Runic Song)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Kansan Musiikki -projektin ja sen rinnakkaishankkeen The Roots and the Shoots of Runic Song tärkeimpänä tavoitteena oli synnyttää Kainuuseen ja Vienan Karjalaan yhteinen kansanmusiikin, kulttuuriperinnön ja kulttuurimatkailun osaamisalue ja luoda Kainuuseen koko Suomea ja jopa kansainvälisesti palveleva kansanmusiikin toimintayksikkö. Luomalla osaamisalue haluttiin omalta osaltaan tukea Vienan Karjalan runokylien elinkelpoisuutta.

Keskeiset toimenpiteet

• Yhteistyön järjestäminen suomalaisten ja karjalaisten toimijoiden välillä, • Tutkimusmatkojen, seminaarien, kulttuuritilaisuuksien ja konserttien järjestäminen, • Kansanmusiikkitallenteen digitalisoiminen ja siirtäminen Juminkeon arkistoon, • Matkailualan toimijoiden runolaulukulttuuriin perustuvien ohjelmapalveluiden kehittämisessä avustaminen, • Kansanmusiikkijuhla Sommelon järjestäminen Suomessa ja Uhtualla, • Hankkeen palveluksessa olleiden tutkijamuusikoiden esiintyminen useissa tilaisuuksissa ja säännöllisen opetustyö Venäjän Karjalassa, lasten kesäleirin järjestäminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeissa haluttiin hyödyntää Juminkeko-säätiön aiempien hankkeiden tuloksia ja niissä syntynyttä osaamista, jatkaen runolaulun tallentamista ja elvytystä, painottuen kansanmusiikkiperinteen elvytykseen ja esille tuomiseen, jolloin korostuu myös kulttuurimatkailullinen näkökulma. Hankkeiden aikana kehkeytyi yhteistyökuvioita Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian Instituutin, Petroskoin valtion konservatorion ja Kalevalan musiikkikoulu, sekä suomalaiselta puolelta Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston ja Kuhmon musiikkiopiston välillä. Hanke vaikutti osaamista lisäävästi kulttuurin toimijoiden ja tutkijoiden sekä kulttuurimatkailun toimijoiden keskuudessa. Interreg-hankkeen aikana tehtiin suunnitelma Runolaulu-Akatemian perustamisesta Kuhmoon, erillinen perustamishanke alkoi vuoden 2008 alussa. Runolaulu-Akatemialle on myös suunnitteilla oma rakennus, jonka on tarkoitus olla valmis vuonna 2010. Vaikka Tacis-hanke keskittyikin toimintaan Venäjän puolella ja Interreg-hanke Suomen puolella, hankkeiden tulokset ovat yhteisiä, eikä niitä täysin voida erottaa toisistaan. Vienan Karjalan kylien kulttuurimatkailu vilkastui hankkeen ansiosta, asukkaiden itsetunto kohosi ja kylien elinkelpoisuus lisääntyi. Hankkeen Tacis-osiolle haettiin jatkoaikaa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-08-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

392 700 € / 332 700 €


Päätoteuttaja

Kuhmon kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö
Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti
Kalevalan piiri
Arhippa Perttusen säätiö