< Takaisin hankkeisiin

The purchase of Niirala’s pattern recognition system
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Niirala-Värtsilän kansainvälistä rajanylityspaikkaa oltiin kehittämässä kasvaneiden liikennemäärien tarpeita vastaavaksi. Hankkeella pyrittiin edistämään liikenteen sujuvuutta sekä tehostamaan viranomaisten toimintaa hankkimalla hahmontunnistusjärjestelmä Niiralan rajanylityspaikalle saapuvan liikenteen ajoneuvojen rekisterikilpien ja numeroiden (esim. konttinumerot) tunnistamista varten. Tietojärjestelmä saataisiin tuottamaan riittävän reaaliaikaista tietoa ajoneuvoista, mikä mm. parantaisi valvontaa ja lisäisi turvallisuutta.

Keskeiset toimenpiteet

• hahmontunnistusjärjestelmän hankkiminen Niiralan rajanylityspaikalle saapuvan liikenteen ajoneuvojen rekisterikilpien ja numeroiden (esim. konttinumerot) tunnistamista varten.

Hankkeen tulokset

Hanke kehitti Niiralan rajanylityspaikkaa suunnitelman mukaisesti hankkimalla rajanylityspaikalle hahmontunnistusjärjestelmän rajan ylittävän liikenteen ajoneuvojen rekisterikilpien ja konttien tunnistamista varten. Tunnistusjärjestelmällä pystytään tehokkaasti seuraamaan rajan yli kulkevaa liikennettä sekä kohdentamaan toimenpiteitä ennakkotiedon ja riskianalyysin perusteella. Hanke oli jatkoa Niiralan raja-aseman kehittäminen -hankkeelle.Perustiedot


Lyhenne

The purchase of Niirala's pattern recognition system

Hankkeen kokonaiskesto

2004-08-01 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

118 027 € / 118 027 €


Päätoteuttaja

Tullihallitus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit