< Takaisin hankkeisiin

The project of theatre cooperation
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen avulla haluttiin kehittää teatteriyhteistyötä Kajaanin, Joensuun ja Oulun kaupunginteattereiden, Petroskoin kansallisen ja Ammattiopisto Outokummun yhteistyötä.

Keskeiset toimenpiteet

• Tapaamisten järjestäminen yhteistyösuhteiden solmimiseksi ja ammattitietouden vaihtamiseksi • Työpajojen järjestäminen (taiteellinen työpaja, tiedotustyöpaja, tekniikan työpaja ja puvustus-, lavastus- ja maskeeraustyöpaja) • Koulutusnäytelmä Viidakkopoika valmistaminen suomalaisten ja venäläisten opiskelijoiden kesken

Hankkeen tulokset

Hankkeessa järjestettiin useita erilaisia tapaamisia, joiden turvin onnistuttiin solmimaan yhteistyösuhteita ja saamaan uutta ammattitietoutta sekä suomalaisen että venäläisen teatterin tekemisestä ja työtavoista teattereiden ammattilaisille. Hanke auttoi kansainvälistymisessä ja nosti suunnitellusti teattereiden yhteistyön uudelle, konkreettiselle tasolle. Teatterin tekemisestä ja toinen toisistaan saatiin arvokasta tietoa molemmin puolin. Käytännöissä huomattiin sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia. Hankkeen työmuotoina toimineet työpajat (taiteellinen työpaja, tiedotustyöpaja, tekniikan työpaja ja puvustus-, lavastus- ja maskeeraustyöpaja) auttoivat pysyvien yhteistyömuotojen ja –suhteiden luomisessa ja sekä suomalaisen että venäläisen osapuolen hallintokulttuurin ja toimintatapojen oppimisessa. Kaiken kaikkiaan työpajat onnistuivat hyvin ja niiden todettiin olevan hyvä yhdistelmä koulutuksen sekä oppimisen ja uuden osaamisen kannalta. Hankkeen puitteissa valmistettiin suomen kielinen koulutusnäytelmä ”Viidakkopoika” yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten opiskelijoiden kesken. Näytelmän harjoituksia ja esityksiä pidettiin sekä Outokummussa että Petroskoissa ja näytelmää esitettiin Oulussa, Kajaanissa, Outokummussa ja Joensuussa. Esitys sisälsi useita teatterin tyylisuuntia ja opiskelijat pystyivät produktion avulla suorittamaan useita erilaisia opintokokonaisuuksia. Kajaanin ja Oulun teatterit vierailivat omine esityksineen Petroskoissa, vierailu oli onnistunut ja siitä saatiin pelkästään positiivista palautetta. Vastaavasti Petroskoin teatteri vieraili Joensuussa ja Kajaanissa saaden lämpimän vastaanoton. Hankkeen kaikki osapuolet halusivat jatkaa yhteistyötä. Yhteistyö onkin sittemmin jatkunut hankkeen ”Tanssin ja teatterin rajanylittävän toiminnan kehittäminen” turvin.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2001-09-06 - 2003-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

366 560 € / 296 546 €


Päätoteuttaja

Kajaanin kaupunki, kaupunginteatteri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin Kansallinen Teatteri
Joensuun kaupunginteatteri
Oulun kaupunginteatteri
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu