< Takaisin hankkeisiin

Kantele Tourist Route of Ontrei Malinen (KA357)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa rajanylittävää matkailua luomalla uuden Ontrei Malisen Kantele -matkailureitin Kainuusta Vienan Karjalaan. Matkailureitti edistää alueen taloudellista kehitystä ja sen tavoitteena on tehdä alueesta houkuttelevampi sekä eurooppalaisille että venäläisille turisteille.

Keskeiset toimenpiteet

• OMK-reitin asettaminen • Kulttuurisesti kestävien matkakohteiden luominen ja reitin varrella sijaitsevien päämatkakohteiden tukeminen • Kansainvälisen markkinointiverkoston luominen • Ohjelma- ja muiden palveluiden tukeminen OMK-reitin varrella.

Hankkeen tulokset

Ontrei Malisen kantele –matkailureitti on perustettu and sen varrelle on tehty paljon kehitystyötä. Kohderyhmän ja hankkeen edunsaajien tilanne on parantunut ja heidän mahdollisuudet kulttuurimatkailun kehittämisessä ovat huomattavasti kohentuneet. Matkailuyritykset ovat saaneet parempia myynti- ja liikeideamahdollisuuksia, uusia matkakohteita sekä parantuneita palveluita, mikä seurauksena niiden tulot ovat nousseet. Paikalliset yhteisöt ovat saaneet uusia työmahdollisuuksia ja heidän tietous alueensa kulttuurihistoriasta on kohentunut. Hanke on parantanut matkailuyritysten kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Se on luonut uusia ja kehittänyt jo olemassa olevia matkakohteita. Koko palveluketju on kehittynyt ja hanke on tarjonnut paikallishallinnoille, organisaatioille ja yrityksille väylän tulevalle yhteistyölle.Perustiedot


Lyhenne

OMK-project

Hankkeen kokonaiskesto

2012-05-11 - 2014-12-10

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

686 640 € / 617 990 €


Päätoteuttaja

Juminkeko-säätiö
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kalevalan piirihallinto
Kostamuksen kaupunki
Arhippa Perttunen -säätiö