< Takaisin hankkeisiin

The New Dimensions of Network Education
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hanke suunniteltiin tukemaan ja mahdollistamaan työvoiman liikkuvuutta, maahanmuuttajien ”muuntokouluttamista” sekä suomalaisten ja venäläisten koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyön kehittymistä eri aloilla käyttäen hyväksi nykytekniikkaa ja uusia pedagogisia menetelmiä sekä oppimisympäristöjä.

Keskeiset toimenpiteet

• kehittää eri koulutusalojen verkkokoulutuksen opetusohjelmia Venäjällä ja Suomessa tapahtuvaa koulutusta varten laatimalla venäjänkielistä ja englanninkielistä verkkomateriaalia sekä kehittämällä verkko-opiskelun koulutusportaalia. • kehittää etäopetusjärjestelmää siten, että se hyödyntää laajasti nykyaikaisia uusmedian mahdollisuuksia kuten interaktiivista verkkomediaa ja video-opetusta. • koulutusohjelmien markkinointi Venäjällä ja Aikuisopisto Lieksan profiloituminen toisen asteen ”muuntokouluttajaksi” venäläisille maahanmuuttajille • luoda uusia yhteistyösuhteita koulutus- ja yrityssektorille.

Hankkeen tulokset

Hanke järjesti 10 matkaa Venäjälle, joiden aikana tutustuttiin venäläisiin koulutusorganisaatioihin ja yrityksiin, vertailtiin opetussuunnitelmia ja -menetelmiä, selvitettiin yhteistyömahdollisuuksia, markkinoitiin Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja Ammattiopiston koulutuksia sekä rekrytoitiin opiskelijoita Venäjältä. Vierailujen tuloksena Pohjois-Karjalan Aikuisopisto allekirjoitti Karjalan tasavallan koulutusorganisaatioiden kanssa aiesopimuksen työelämän ja aikuiskoulutuksen kansainvälisen kehittämisverkoston perustamisesta Petroskoissa syyskuussa 2007. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin audiovisuaalisen viestinnän, kone- ja metallialan ja hirsirakentamisen koulutusportaali, joka sisälsi venäjänkielisen verkko-oppimisympäristön sekä oppimateriaalia venäjäksi ja englanniksi. Etäopetusjärjestelmä rakennettiin Moodle -oppimisympäristöön hyödyntäen nykyaikaisia uusmedian mahdollisuuksia kuten interaktiivista verkkomediaa sekä video-opetusta. Koulutusportaaliin tuotettiin yhteistyössä venäläisten yritysten ja asiantuntijoiden kanssa visuaalista verkkokoulutusmateriaalia, joka sisälsi konkreettista tekstiä, digitaalista kuvaa, ääntä, videokuvaa ja interaktiivisia tehtäväosioita. Jokainen materiaaliosio sisälsi myös alan suomi-venäjä sanastoa. Tuotetun oppimateriaalin laajuus oli 1230 sivua. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin lähiopetusjaksojen sisältöä, pituutta, jaksotusta ja käytettäviä opetusmenetelmiä ja järjestettiin pohjoiskarjalaisten yritysten henkilöstölle venäjän kielen ja kulttuurin koulutus- ja tutustumismatka Karjalan tasavaltaan.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-11-01 - 2007-10-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

211 051 € / 190 030 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan täydennyskoulutuskeskus
Venäjän federaation oikeusministeriön oikeusakatemia
Petroskoin lyseo nro 1
Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö
Petroskoin yliopiston Kostamuksen sivutoimipiste