< Takaisin hankkeisiin

The Interface Between Higher Educational Institutions and Companies in Northwest Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen kohderyhmänä olivat oululaiset korkeakoulut ja pohjoissuomalaiset ympäristöalan yritykset. Hankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset liiketoimintayhteistyön kehittymiselle ja lisääntymiselle Barentsin alueella sekä luoda pohja oululaisten korkeakoulujen aiempaa laajamittaisemmalle koulutus- ja tutkimusyhteistyölle lähialueilla Petroskoin valtionyliopiston sekä Murmanskin ja Arkangelin valtion teknillisten yliopistojen kanssa.

Keskeiset toimenpiteet

• Täydennyskoulutustilaisuuksien järjestäminen, • Markkinaselvityksen teettäminen, • Business-workshoppien järjestäminen, • Korkeakoulujen aikaisemman yhteistyön ja yhteisten intressialueiden kartoittaminen, selvityksen teettäminen korkeakoulujen potentiaalisista yhteistyötahoista.

Hankkeen tulokset

Täydennyskoulutusten kautta lisättiin toimijoiden valmiuksia toimia kansainvälisissä hankkeissa. Käytännön kokemuksen myötä osaaminen lisääntyi kaikissa osallistuneissa korkeakouluissa: Yksiköiden kapasiteetti toimia yliopistojen ja yritysten rajapinnassa vahvistui. Pohjoissuomalaisten ympäristöalan pk-yritysten, luoteisvenäläisten yritysten ja yliopistojen yhteistyön tukemiseksi hankkeessa suoritettiin markkinaselvitys, jonka puitteissa tutkittiin yritysten mahdollisuuksia suunnata toimintaansa Luoteis-Venäjän markkinoille. Toimijoita tuotiin yhteen järjestämällä Business Workshoppeja, joiden kautta tuotiin esiin suomalaista ja länsimaista tietotaitoa ympäristöalalla ja tarjottiin mahdollisuus luoda uusia kontakteja. Näiden tilaisuuksien pohjalta luotiin täydennyskoulutusmalli, joka on käyttökelpoinen myös muilla aloilla toteutettavissa suomalais-venäläisissä täydennyskoulutusseminaareissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Hankkeen laatima selvitys korkeakoulujen välisistä potentiaalisista yhteistyöalueista toimii pohjana tulevaisuudessa toteutettavalle yhteistyölle. Yksi konkreettinen hanke sai ulkopuolista rahoitusta ja käynnistyi hankkeen toteuttamisaikana, toinen käynnistettiin toimijoiden omalla rahalla ja useista muista projekteista käytiin jatkokeskusteluita toimijoiden välillä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2007-04-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

261 560 € / 210 118 €


Päätoteuttaja

Oulun yliopisto, NorTech Oulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtion yliopisto
Competence Centre
Murmansk State Technical University
Arkangelin teknillinen yliopisto