< Takaisin hankkeisiin

The first phase of Kalevala into the New Millennium project: Viekäämme syville verkot – etemmä ehättäkäämme
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen keskeisin tavoite oli luoda Vienan Karjalan ja Interreg III A Karjala-alueen välille Kalevalan laulumaiden ainutlaatuiset kulttuuriarvot huomioonottava, tunnetuksi tekevä ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen pyrkivä verkosto Kalevalaan liittyvää kulttuuriperintöä vaalivista laitoksista ja yhteisöistä sekä laajentaa Kalevalaan liittyvän kulttuuriperinteen kansainvälisiä ulottuvuuksia.

Keskeiset toimenpiteet

• Näyttelyiden ja runolaulukonserttien järjestäminen, • Vienan kulttuurimatkailureittien ja niiden palvelujen kehittäminen yhdessä Arhippa Perttusen säätiön kanssa, • Restaurointisuunnitelmien ja perinteisten vienalaisten piirustusten tekeminen, • Tutkimuksen tekeminen vienalaisen tekstiiliperinteen nykytilasta, • Verkossa sijaitsevien kuva-arkiston ja äänitearkiston hakujärjestelmän luominen www.juminkeko.fi /arkisto. • Lukuisten kirjojen ja cd-levyjen julkaiseminen

Hankkeen tulokset

Kalevalaa ja karjalaista kulttuuria tehtiin tutuksi sekä hankkeen omin voimin että yhteistyössä muiden tahojen ja hankkeiden kanssa. Hankkeen toimin mm. järjestettiin näyttelyitä sekä osallistuttiin Lönnrot-symposiumin, Arhippa Perttunen –symposiumin, Runeberg –symposiumin, Jaakko Rugojev –seminaarin ja praasniekka –tapahtumien järjestelyihin sekä runolaulukonserttien järjestämiseen. Yhteistyössä Arhippa Perttusen säätiön kanssa hankkeessa kehitettiin Vienan kulttuurimatkailureittejä ja niiden palveluita. Useisiin kohteisiin tehtiin restaurointisuunnitelmia ja perinteisten vienalaisten talojen piirustuksia, kuten myös Hietajärven perinnetalon piirustukset hyödyntäen valokuvia ja paikallisten muistitietoa. Muun Vienan aineellisen perinteen tallentamiseksi tehtiin tutkimustyötä lähinnä vienalaisen tekstiiliperinteen nykytilasta. Hanke loi innovatiivisen, suoraan internetissä sijaitsevan kuva-arkiston ja verkossa sijaitsevan äänitearkiston hakujärjestelmän, jonka aineistoa kartutettiin Karjalaan suuntautuneilla tutkimusmatkoilla. Verkkoarkisto löytyy juminkeon nettisivuilta osoitteesta www.juminkeko.fi/arkisto. Resurssisyistä äänitearkistoihin ei pystytty vielä hankkeen aikana syöttämään materiaalia. Hanke julkaisi myös lukuisia kirjoja (suurimman osan yhteisjulkaisuina karjalaisen osapuolen kanssa) ja 2 cd-levyä perinneaineistosta. Hankkeen tuotoksilla havaittiin olevan verkottumista syventävää vaikutusta ja konkreettista hyötyä rajan yli Kalevala-asioissa käytävässä yhteistyössä. Hanke onnistui verkottamaan Suomessa ja Karjalan tasavallassa Kalevala-perinteen vaalimista toteuttavat tahot ja etsimään kunkin yhteistyökumppanin erityisedellytykset ja yhteistyömahdollisuudet rajan yli tapahtuvaan yhteistoimintaan. Hanke sai paljon julkisuutta sekä Suomessa että Karjalassa. Hankkeen aikaansaama verkottuminen loi valmiuksia uudenlaisten yhteistyökuvioiden toteuttamiselle. Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkohanke, jonka tavoitteeksi asetettiin jatkuvuuden luominen konkreettisten tuotosten aikaansaamiselle.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2001-06-13 - 2004-06-12

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

756 038 € / 552 214 €


Päätoteuttaja

Juminkeko-säätiö
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Arhippa Perttusen säätiö
Kuhmon kaupunki