< Takaisin hankkeisiin

The Education Programme Russia as Area of Business Operations
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tässä hankkeessa haluttiin laatia ja toteuttaa korkeatasoinen koulutusohjelma, jonka tavoitteena oli lisätä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tarvitsemaa Venäjä-liiketoimintaosaamista yhdistettynä Venäjän kulttuurin ja kielen, kulttuurienvälisen viestinnän ja yhteistyön tuntemukseen. Hankkeen aikana haluttiin lisäksi muodostaa suomalaisvenäläinen yhteistyöverkosto ja tätä kautta edistää uusia yhteistyöaloitteita, hankkeita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Keskeiset toimenpiteet

• Venäjä liiketoiminta-alueena -täydennyskoulutuksen toteuttaminen, • Uusien yhteistyökumppaneiden hakeminen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen toiminnallisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Kainuun Venäjä-osaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeen tulokset

Hanke toteutti suunnitelman mukaisen Venäjä liiketoiminta-alueena -täydennyskoulutuksen 2006-2007. Opettajakunta koostui suomalaisista ja venäläisistä omien alojensa asiantuntijoista. Koulutusta varten kehitettiin tarpeen mukaan uutta oppimateriaalia. Lopulliseen opiskelijaryhmään kuului keskeyttäneet pois lukien yhteensä 32 henkilöä. Näistä 20 suoritti opinnot kokonaisuudessaan. Määrällisestä tavoitteesta jäätiin siis hieman, mutta opiskelijat arvioivat sekä kurssien sisällöt että toteutustavat kokonaisuudessaan hyviksi (ka 4,1), kuten myös oman osallistumisensa koulutukseen (ka 3.7). Koulutuksen avulla saatiin lisättyä Venäjä- ja Venäjä-liiketoimintaosaamista, venäjän kielen ja kulttuurin osaamista sekä perehtymistä kulttuurienväliseen viestintään ja yhteistyöhön alueella. Venäjä-opinnot antoivat myös valmiuksia Venäjälle suuntautuvaan yrittäjyyteen ja monipuolistivat omalta osaltaan Venäjä-kuvaa ja vaikuttivat asenneilmapiirin kehittymiseen. Hankkeen puitteissa haettiin uusia yhteistyökumppaneita ja selvitettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen toiminnallisia yhteistyömahdollisuuksia Kainuun Venäjä-osaamisen vahvistamiseksi, hankkeen päättyessä toiminnallisten yhteistyömahdollisuuksien kartoitus jäi vielä kesken. Yhteistyö yliopistokeskuksen kanssa tiivistyy tulevaisuudessa korkeakoulukonsortion myötä. Venäjä-liiketoiminnan ammatillisiin erikoistumisopintoihin ei ollut vuonna 2008 riittävästi hakijoita, joten ne eivät toteutuneet. Koulutusta järjestettäneen uudelleen lähivuosina. Venäjän kielen ja kulttuurin opintoja on tarjottu edelleen avoimena ammattikorkeakouluopetuksena. Kajaanin ammattikorkeakoululla on myös käynnissä OPM:n rahoittama Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen Venäjä-yhteistyön kehittämishanke, joka on suunniteltu osittain tämän päättyneen hankkeen kokemusten pohjalta. Lisäksi koulutusaloilla on yhteistyötä mm. Pietarin valtionyliopiston kanssa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2006-06-01 - 2007-11-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

124 485 € / 112 041 €


Päätoteuttaja

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtionyliopisto
Karjalan kauppa- ja teollisuuskamari
Kajaanin yliopistokeskus, opettajankoulutusyksikkö