< Takaisin hankkeisiin

The Eastern Network of Knowledge and Learning
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää itäsuomalaisten ammattikorkeakoulujen Venäjä-osaamista ja siihen liittyviä palveluita liiketalouden, matkailun, vientirakentamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla.

Keskeiset toimenpiteet

• Kurssien ja uusien opintojaksojen järjestäminen, tarvittavan opetusmateriaalin tuottaminen, • Venäjä-aiheisen tiedon kokoaminen tietokeskukseen, • Harjoitteluvaihto-ohjelmien kehittäminen.

Hankkeen tulokset

Suunnitelman mukaisesti suunniteltiin ja toteutettiin kursseja, joille tuotettiin tarvittava materiaali. Kursseista osa on myös jäänyt ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan. Teknologia-alalle kehitettyä korjausrakentamiseen liittyvää opintojaksoa, Special Features of the Russian Building Stock, toteutetaan edelleenkin yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kesken. Palvelualalla toteutettiin hankkeen aikana kaksi pilottikurssia, mitä perua ovat nykyisin Kajaanin ammattikorkeakoulun IB -linjan pakollinen opintojakso Russian Business ja matkailun puolella tarjolla oleva Russian Tourism –opintojakso suomeksi ja englanniksi. Hyvinvointialalla hankkeessa kehitettiin kliinisten taitojen, anatomian ja fysiologian opetusta ja Savonia -ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikkö toteutti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallin kehittämisosion. Kajaanin ammattikorkeakoulun hyvinvointialalle ei kuitenkaan syntynyt uutta opetustarjontaa hankkeen myötä. Tietokeskukseen koottiin hankkeen tavoitteiden mukaisesti laajasti ja monipuolisesti Venäjä-tietoutta palvelemaan opettajien, opiskelijoiden, tutkijoiden ja kainuulaisen yrityselämän Venäjään kohdistuvia tiedontarpeita. Palvelualalla kehitettiin harjoittelijavaihtoa venäläisten tahojen kanssa. Jo hankkeen aikana oli venäläisiä harjoittelijoita kainuulaisissa matkailualan yrityksissä. Nykyisin englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevista venäläisistä henkilöistä osa suorittaa harjoittelunsa Venäjällä, mutta muutoin haasteet vaihtoon lähtemiseksi Venäjälle ovat suuret eikä kiinnostusta tunnu olevan riittävästi. Venäläisten opiskelijoiden kielitaito puolestaan on asettanut esteen opinnoille Suomessa. Tekniikan alalla tai hyvinvointialalla ei ole ollut lainkaan opiskelijavaihtoa Venäjälle hankkeessa tai sen jälkeen.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2004-03-01 - 2005-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

176 752 € / 139 634 €


Päätoteuttaja

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtionyliopisto
Petrovsky College
Lääketieteellinen College
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu