< Takaisin hankkeisiin

The development of the Vartius border crossing point and its surrounding area / Water treatment facility
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tämä hanke liittyi olennaisesti Vartiuksen vesihuoltohankkeeseen, jossa toteutettiin vedenhankinnan ja viemäröinnin järjestämistä koskevat investoinnit. Vartiukseen laadittiin kehittämissuunnitelma, johon asianmukaisen vesihuollon järjestäminen sisältyi yhtenä toimenpiteenä. Tämän hankkeen tavoitteena oli turvata Vartiuksen jätevesien riittävä käsittely rakentamalla uusi jätevedenpuhdistamo bioroottoritoimintaperiaatteella ja estää näin vesistöjen ja ympäristön pilaantuminen Vartiuksen alueen käyttöasteen kasvaessa.

Keskeiset toimenpiteet

• Jätevedenpuhdistamon suunnittelu, mitoitus ja rakentaminen

Hankkeen tulokset

Hanke toteutettiin KVR–urakoinnilla (suunnittelun sisältävä rakentamisen toteutusmuoto), urakoitsija valittiin tarjouskilpailussa. Suunnitelmien mukaisesti rakennettiin uusi, ympäristöluvan ehdot täyttävä jätevedenpuhdistamo biomoottoritoimintaperiaatteella. Puhdistamo saatiin ympäristöluvan mukaisesti käyttöön kesällä 2005 ja elokuussa aikana suoritettiin urakan viimeistelytyöt ja purettiin vanha puhdistamo. Vartiuksen alueen vesihuollon kehittämistoimenpiteet saatiin valmiiksi ja alueella on nyt kokonaisuudessaan toimiva vesihuolto. Näin on luotu edellytykset alueen toiminnalliselle (mm. rajanylitysasema ja pysyvä asuminen) kehittämiselle. Hankkeen toteutus sujui hyvin.Perustiedot


Lyhenne

The development of the Vartius border crossing point and its surrounding area / Water treatment facility

Hankkeen kokonaiskesto

2004-01-01 - 2005-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

340 378 € / 238 264 €


Päätoteuttaja

Kuhmon kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit