< Takaisin hankkeisiin

The development of the Vartius border crossing point and its surrounding area / Water supply
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen taustalla oli aiemmin laadittu Vartiuksen kehittämissuunnitelma, jossa yhtenä toimenpiteenä oli asianmukaisen vesihuollon järjestäminen Vartiuksen alueelle. Tämän hankkeen avulla Vartiuksen rajanylityspaikalle ja sen lähiympäristöön oli tarkoitus rakentaa asianmukainen vesihuolto.

Keskeiset toimenpiteet

• Uuden pohjavedenottamon, pohjaveden alkalointiyksikön sekä syöttö- ja jakeluvesijohtojen rakentamiset ja viemäriverkon ja tarvittavien jätevedenpumppaamoiden rakentamiset.

Hankkeen tulokset

Vedenottamo ja siihen liittyvä kalkkikivisuodatin ja pumppaamo rakennettiin ja yhdistettiin entiseen Rajavartiolaitoksen vesijohtoverkkoon, joka siirtyi osaksi kaupungin vesihuoltolaitosta. Rakentamalla uusi vedenottamo Vartiuksen alueelle saatiin riittävästi hyvälaatuista talousvettä. Samanaikaisesti alueelle myös rakennettiin myös vesijohto- ja viemäriverkostoa. Jätevesiviemäri, -pumppaamo ja paineviemäri rakennettiin ja yhdistettiin VR:n entiseen jätevesipumppaamoon ja viemäriin, jotka myös siirtyivät hankkeen aikana osaksi kaupungin vesihuoltolaitosta.Perustiedot


Lyhenne

The development of the Vartius border crossing point and its surrounding area / Water supply

Hankkeen kokonaiskesto

2002-01-01 - 2002-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

286 843 € / 185 656 €


Päätoteuttaja

Kuhmon kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit