< Takaisin hankkeisiin

The Barents Journal (KO499)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyönä ”Barents Journal” – helposti saatavilla oleva, sähköisenä julkaistu, kansainvälinen akateeminen julkaisu – uusimman, aluetta ja sen väestöä sekä sosioekonomisten, poliittisten ja ympäristöä koskevien tutkimustuloksien julkaisemiseen. Julkaisu tarjoaa aluetta koskevaa tietoa sekä alueelle että sen ulkouolelle.

Keskeiset toimenpiteet

Hanke on perustanut ja julkaissut ”Barents Studies – Peoples, Economies and Politics” – aikakausjulkaisua. Hankkeen aikana on julkaistu neljä osaa – lähes, koska viimeistä osaa viimeisteltiin samalla kun hankkeen loppuraporttia jo kirjoitettiin. Jokaisesta numerosta on painettu 1000 kappaleen painos. Hanke on myös perustanut ja pitänyt yllä verkkosivua. Hanketta koskevien perustietojen lisäksi sivu tarjoaa tietoa potentiaalisille kirjoittajille ja toimii julkaisun sähköisten versioiden isäntänä.

Hankkeen tulokset

Hanke todisti ensimmäisen Barentsin aluetta koskevan akateemisen julkaisun syntyä. Siinä käsitellään alueen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja kansantajuistetaan tutkimustuloksia. Barents Studies on suunnattu lähinnä tutkijoille ja opiskelijoille mutta myös muille; vuonna 2014 julkaistiin erikoisnumero joka sisälsi useita juttuja Barentsin alueen jokapäiväisestä elämästä ja tutkimuksesta. Hanke on laajentanut Barentsin aluetta koskevaa tietoisuutta globaalissa, sosiaalisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa ja lisännyt kansainvälisesti alueen tunnettuutta.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-12-18 - 2015-04-17

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

393 733 € / 354 360 €


Päätoteuttaja

University of Lapland (Arctic Centre)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Luzin Institute for Economic Studies of Kola Science Centre, Russian Academy of Sciences
Barents Institute