< Takaisin hankkeisiin

Finnish-Russian Forest Academy preparation (SE400)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin pääasiallisena tavoitteena on tukea suomalais-venäläistä yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden alueilla perustamalla organisaatio lisäämään suomalaisen ja venäläisen metsäteollisuuden yhteistyötä, sellu- ja paperitehtaiden nykyaikaistamista, sekä puumateriaalien optimaalista käyttöä. Tavoitteeseen pyritään rakentamalla yhteistä ymmärtämystä ja analysoimalla kumppanien ja muiden asiaankuuluvien organisaatioiden tarpeita suomalais-venäläisen metsäakatemian perustamiseksi, jonka tarkoituksena on vaikuttaa suomalais-venäläiseen tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiotoimintaan metsien käyttöön perustuvassa teollisuudessa.

Keskeiset toimenpiteet

- Partneri-instituutioiden tarpeiden ja tavoitteiden tutkiminen ja analysoiminen - Tutkimusyhteistyö tarkoituksenmukaisimpien metodien määrittelemiseksi, jotta voidaan muodostaa yhteisiä tutkimustuloksia. - CONIFER –yhteistyöverkoston (Connecting Finnish-Russian Forest Sector Expertise aka Finnish-Russian Forest Academy) luominen

Hankkeen tulokset

Perustettiin CONIFER-yhteistyöverkosto ja määriteltiin sen sisältö (viitekehys sisältäen tavoite, avaintoiminnot, organisaatio, rahoitus ja jäsenet). Partnerit, kumppanipartnerit ja Metsäntutkimuslaitos allekirjoittivat projektin aiepöytäkirjan. Edellä mainitut tulokset jatkojalostetaan toisen vaiheen ENPI projektissa (projekti SE688 ajoittuen vuosille 2013 - 2014). Projektin aikana keskusteltiin myös metsäteollisuussektorin ja kaikkien oleellisten alueellisten viranomaisten kanssa, jotta tulevalle kehitystyölle muodostuisi tukeva pohja.Perustiedot


Lyhenne

Finnish-Russian Forest Academy preparation

Hankkeen kokonaiskesto

2011-04-28 - 2013-04-27

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

250 000 € / 175 000 €


Päätoteuttaja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pietarin valtiollinen kasvipolymeeriteknologian yliopisto
Pietarin valtiollinen metsäteollisuusakatemia