< Takaisin hankkeisiin

Environmental Monitoring Concept for Pulp, Paper and Mining Sector (KA538)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusi ajantasaisen raskaan teollisuuden ympäristöseurantamalli veden saastumisen vähentämiseksi Suomessa ja Karjalassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Raskaiden teollisuuslaitosten raaka- ja jätevesilaadun tutkiminen, • Automaattisten ympäristöseuranta-asemien kehittäminen ja seurattavien parametrien valitseminen, • Seuranta-asemien sijoittaminen tehtaiden viereen ja saadun datan analysointi, • Kuvaus raskasteollisuuteen soveltuvasta ympäristöseurantamallista ja teknisistä ratkaisuista.

Hankkeen tulokset

EnMonCon-malli auttaa teollisuustoimijoita vähentämään ympäristövaikutuksia lisäämällä tietoisuutta todellisista päästöistä. Kehitetty seurantamalli auttaa säätelemään teollisuusprosesseja ja näin vähentämään saastuttamista. Monitorointia testattiin Sotkamossa ja Segezhassa. Pilottiasemien ansiosta tarvittava data kemikaalimäärien vähentämiseksi on nyt tiedossa. Reaaliaikaisen seurannan todettiin mahdollistavan ympäristösaasteiden vähentämisen ja raakamateriaalien, kemikaalien ja energian säästämisen. Oulun yliopisto totesi Sotkamo Silver -kaivoksen seurantalaitteiston sopivaksi oletuksella, että aseman ylläpito hoidetaan vaaditulla tavalla. Monitorointi todettiin tehokkaaksi: Kun veden laatua voidaan seurata reaaliajassa ja operoija voi säätää sekä tuotanto- että puhdistusprosessia seurantalukemiin perustuen, luonnon saastuminen saadaan vähenemään. EnMonCom-mallin kehittämistä tullaan jatkamaan ja voidaan ennustaa, että malli tulee olemaan aktiivisessa käytössä sekä Suomessa että Venäjällä lähitulevaisuudessa.Perustiedot


Lyhenne

EnMonCon

Hankkeen kokonaiskesto

2013-04-05 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

452 638 € / 383 414 €


Päätoteuttaja

EHP-Tekniikka Ltd
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

University of Oulu
Sotkamo Silver
Al Hola Ltd.
Karelskij Okatysh
Kondupoga Pulp and Paper Mill
Segezha Pulp and Paper mill