< Takaisin hankkeisiin

Envi Info-Centre for Enterprises (SE391)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin pääasiallinen tavoite on luoda tiedotuskeskus (projektitoimisto, näyttelytila), joka tarjoaa liike-elämän ja teollisuuden toimijoille suunnattuja, räätälöityjä neuvontamalleja ja tiedotukseen keskittyvän verkkoportaalin ympäristöasioihin liittyen.

Keskeiset toimenpiteet

- Informaatiokeskus: projektitoimisto ja näyttelytila - Vuosittaiset konferenssit ja aiheenmukaiset työpajat - Räätälöity neuvontatyö - Informaatioportaali

Hankkeen tulokset

Projektin tavoitteet saavutettiin perustamalla Pietariin informaatiokeskus sisältäen näyttelyhuoneen pysyvällä projektin toiminnoita esittävällä näyttelyllä. Itä-Suomen Businessedustusto Oy:n (nyk. Suomalais-venäläinen kauppakamari) tilat ovat myös pk-yritysten käytettävissä näyttelyitä varten sekä seminaarien järjestämistä ja verkostoitumista varten. Korkeamman tason tietoisuutta ympäristöasioista teknologiassa ja liiketoiminnassa tuettiin kehittämällä ja julkaisemalla internetportaali www.ecoprofi.info. Tämä sivusto palvelee suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten lisäksi myös suurta yleisöä. Hankkeen aikana julkaistiin useita kirjoja, selvityksiä ja markkinointitutkimuksia, mitkä ovat ladattavissa www.ecoprofi.info. Lisäksi projektin aikana tehtiin yhteistyötä monien muiden ENPI-rahoitusta saavien partnereiden kanssa. Jotta toimeksipantujen aktiviteettien kestävä kehitys jatkuisi suotuisasti, haluavat mukana olleet partnerit jatkaa yhteistyötä myös projektin päättymisen jälkeenkin.Perustiedot


Lyhenne

Envi Info-Centre for Enterprises

Hankkeen kokonaiskesto

2011-03-30 - 2013-09-29

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

893 138 € / 714 510 €


Päätoteuttaja

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö, Miset Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy
Ekologinen kumppanuus AsEP
KOSMOS