< Takaisin hankkeisiin

Entrepreneurship Development in Gatchina District (SE499)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on kehittää pieniä ja keskisuuria yrityksiä Hatsinan piirin alueella. Tavoitteeseen pyritään lukuisilla eri keinoilla kuten lisäämällä kiinnostusta liiketoimintaan, vahvistamalla liiketoiminnallista tietotaitoa, tunnistamalla ja toimeenpanemalla uusia innovaatioita, yksityistämisellä, kaupallistamisella sekä markkinoimalla kuntouttavan sosiaalihuollon yrittäjyyttä.

Keskeiset toimenpiteet

- Lisätä kiinnostusta yritystoimintaa kohtaan, vahvistaa liiketoimintaosaamista sekä tunnistaa ja hyödyntää uusia innovaatioita, yksityistämismahdollisuuksia, tuotteistamista ja kaupallistamista kuntouttavia sosiaalipalveluja tarjoavissa yrityksissä Hatsinan alueella - Koulutusohjelmat 1) yrittäjyydessä ja 2) ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaalityössä sisältäen koulutusjaksot Hatsinassa, räätälöityä ohjausta, opintovierailuja ja kollegojen työnseurantaa Mikkelissä

Hankkeen tulokset

Kaikki projektin oletetut tavoitteet saavutettiin: 1) perustettiin yrityksiä varten kehitys- ja koulutuskeskus, 2) liiketoiminnan kehittämiseen suunniteltiin ja toteutettiin yhteensä neljä koulutusohjelmaa ja 3) ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan hoitoon suunniteltiin ja toteutettiin yhteensä kaksi koulutusohjelmaa. PK-yritysten toiminta kehittyikin Hatsinan kaupungin alueella, jossa laadittiin kymmenen toteuttamisvalmista liiketoimintasuunnitelmaa ja kehitettiin yrittäjyystaitoja. Hankkeen tuella perustettiin kahdeksan uutta yritystä sekä luotiin kaksikymmentä uutta työpaikkaa. Lisätietoa hankkeesta löytyy www.businessgate.fi and at www.gatebusiness.ru.Perustiedot


Lyhenne

GATE

Hankkeen kokonaiskesto

2012-01-01 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

677 868 € / 542 297 €


Päätoteuttaja

Etelä-Savon ammattiopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Aalto yliopisto, pienyrityskeskus
Hatsinan alueen hallinto