< Takaisin hankkeisiin

Sustainable utilization of water resources in the Republic of Karelia (KA535)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli edistää Karjalan tasavallan syrjäisten alueiden talouskehitystä parantamalla vesivarojen hyötykäyttöä kehittämällä kunnostus- ja investointimalleja pienille vesivoimalaitoksille.

Keskeiset toimenpiteet

• Tutkimus Karjalan tasavallan pienistä vesivoimalaitoksista, • Toteutettavuustutkimus ja pilottihankkeiden valinta, • Rahoitusmallien ja -suunnitelmien laatiminen ja selvitysdokumentointi, • Valmennustyöpajojen järjestäminen paikallisten sähköyhtiöiden insinööreille ja kunnallisille viranhaltijoille.

Hankkeen tulokset

Hanke toteutti yleisen selvityksen Karjalan tasavallan pienistä vesivoimalaitoksista. Saadun datan perusteella laadittiin raportti pienvesivoimaloiden soveltuvuudesta kunnostukseen. Toteutettavuustutkimus ja yhteisrahoitusmallit pienvesivoimalaitoksien kunnostamisesta esiteltiin. Pilottihanke toteutettiin. Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja energiayhtiöt saivat tietoa polttoaineen korvaamisesta ja tehokkaasta vesivarojen hyödyntämisestä koulutusten, seminaarien ja opintomatkojen välityksellä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2013-02-26 - 2014-12-25

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

625 901 € / 540 901 €


Päätoteuttaja

Insinööritoimisto Jormakka Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

PM Technology Oy
Vesirakentaja Oy
ANO Energy Efficiency Centre
Closed JSC Nord Hydro