< Takaisin hankkeisiin

Sustainable Mining, local communities and environmental regulation in Kolarctic area (SUMILCERE) (KO554)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Kun kaivannaisteollisuus on noussut yhdeksi johtavaksi elinkeinoksi alueella, on se samalla tuonut mukanaan haasteita. Kansalaiset ovat huolissaan sen vaikutuksesta luontoon ja alueen muihin elinkeinoihin. Hanke pyrkii edistämään kestävää kehitystä tarjoamalla suosituksia ympäristövaikutuksiin liittyvään sääntelyyn ja kaivostoiminnan ”sosiaalisen toimiluvan” (Social License to Operate) saantiin. Hankkeen aikana kehitetään työkalukokoelma kestävän kaivostoiminnan toteuttamiseen Euroopan pohjoisimmilla alueilla.

Keskeiset toimenpiteet

Hanke koostui kolmesta temaattisesta osahankkeesta: I Nykyiset käytännöt: kaivoshankkeiden ja paikallisten kaivosyhteisöjen suhteet ja osallistuminen II Juridinen rakenne: säännösten ja menettelytapojen parantaminen III Arktinen, kansainvälinen lainsäädäntö ja saamelaisväestön oikeudet kaivoshankkeiden yhteydessä

Hankkeen tulokset

Raportit tehtäväkokonaisuuksista, tutkimusraportit ja julkaisutPerustiedot


Lyhenne

SUMILCERE

Hankkeen kokonaiskesto

2012-12-21 - 2015-02-20

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 093 704 € / 984 334 €


Päätoteuttaja

Lapin yliopisto\University of Lapland
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Luleå University of Technology
Northern Research Institute
Institute of the Industrial Ecology Problems оf the North of the Kola Science Center (INEP