< Takaisin hankkeisiin

Step Up – Cross Border City in Action (SE332)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Step Up hankkeen päätavoitteena on perustaa hankkeessa mukana olevista toimijoista liikunta-, nuorisotyö-, opetustoimi- ja kulttuuri- toimintaryhmät sekä luoda niiden avulla perustaa tulevalle yhteistyölle. Hanketoimiin osallistuvat Lappeenrannan, Imatran, Svetogorskin ja Viipurin kaupungit sekä Pietarin kaupungin Admiraliteetin kaupunginosa.

Keskeiset toimenpiteet

- Perustetaan seuraavat toimintaryhmät: urheilu, nuorisopolitiikka, koulutus ja kulttuuri - Toimeenpannaan jokaisen ryhmän toiminnot ja muodostetaan toimijoiden kesken kommunikointirengas - Saavutettujen tulosten kokoaminen - Tulevaisuuden näkyminen kokoaminen

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana järjestettiin muun muassa 75 liikuntatapahtumaa liikunnan toimintaryhmässä sekä kahdeksan seminaaria ja matchmaking-tapahtumaa kulttuurin toimintaryhmässä. Lisäksi nuorisotyön toimintaryhmässä perustettiin nuorisoparlamentti läheisessä yhteistyössä rajaseudulla asuvien nuorten kanssa. Kunnalliset asiantuntijat, nuorisokerhot, koulujen oppilaskunnat, opiskelijoiden etujärjestöt sekä erilaiset nuorisosäätiöt ja -järjestöt loivat hankkeen aikana hyvän verkostoitumisjärjestelmän tulevaisuuden toimintaa varten. Opetustoimen toimintaryhmään osallistuneet koulut ja päiväkodit muodostivat pohjan kestävälle yhteistyölle erilaisten valmennusten, opettajavierailujen ja yhteisten kulttuuriesitysten kautta hyödyntäen myös nykyaikaisia pedagogiikan tietotaitoja.Perustiedot


Lyhenne

Step Up

Hankkeen kokonaiskesto

2011-05-21 - 2014-05-20

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

991 171 € / 792 937 €


Päätoteuttaja

Lappeenrannan kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Imatran kaupunki
Viipurin aluehallinto
Svetogorskin kaupunki
Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kaupunginosa Admitalteiskiy, Pietari