< Takaisin hankkeisiin

Step to Ecosupport (SE670)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin yleistavoite on levittää käytännöntietoa luontoystävällistä käytännöistä julkishallinnossa ja aluehallintotasolla toimivissa organisaatioissa.

Keskeiset toimenpiteet

- Ekotukea tukevat toiminnot sisältäen koulutukset - Ekotukityön alkuun saattaminen - Ekotukijoiden vertais- ja asiantuntijaverkot - Toimenpiteistä saadun tiedon levittäminen - Ekotukiaktiviteettien merkittävyyden arvioiminen

Hankkeen tulokset

Projekti tarjosi koulutusta tavallisille työntekijöille ja antoi heille mahdollisuuden tulla ekotukijoiksi omilla työpaikoillaan ja ottaa huomioon luontotietoisuuden jokapäiväisissä työtehtävissään. Projektin tiedontuottamisen pääkanavina käytettiin useita englannin- ja venäjänkielisiä internetsivuja, joissa kerrottiin hankkeen ajankohtaisista tapahtumista ja tavoitteista. Esitteitä, lehtisiä ja manuaaleja ekotukemisesta tuotettiin jaettavaksi suurelle yleisölle ja sidosryhmille. Koulutuksissa ja työpajoissa jaettiin aktiivisesti tietoa. Erityisesti seuraavat huomattavat tulokset saavutettiin projektin aikana: perus- ja räätälöidyt koulutukset venäläisille ekotukiaktiiveille Pietarissa (104 koulutettua ekotukijaa), tuotettiin manuaali ja infoesitteitä ja –lehtisiä venäjäksi, kehitettiin etäopiskelupaketti ekotukemisen levittämiseksi, bechmarking-vierailut useissa kaupungeissa Kymenlaaksossa, Helsingissä ja Oslossa koskien kehitettyjä ekotukitoimintoja ja niiden soveltavuutta Suomen ja Venäjän raja-alueilla. Kymenlaakson alueella testattiin seitsemän ja Pietarissa yhden kiinteistön energiatehokkuutta, mistä julkaistiin raportti englanniksi ja venäjäksi. Perustettiin yhteistyöverkostoja palvelemaan paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä yhteistyön tarpeita.Perustiedot


Lyhenne

Step to Ecosupport

Hankkeen kokonaiskesto

2013-01-01 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

543 321 € / 434 231 €


Päätoteuttaja

Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Pietarin luonnonvara- ja ympäristökomitea
KOSMOS
Baltian Ystävät