< Takaisin hankkeisiin

STEP – neighbourhood portal for social and health care
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli itäsuomalaisten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyön tehostaminen Karjalan tasavaltaan suuntautuvassa yhteistyössä.

Keskeiset toimenpiteet

• yhteistyön ja tiedonvaihdon lisääminen • lähialueosaamisen kanavoimisen tehostaminen • yhteistyön tiivistäminen Karjalan tasavallan kanssa • hanketoteutuksen seurannan parantaminen ja tulosten levittämisen edistäminen • lisätä internetin käyttöä yhteydenpitovälineenä ja informaatiokanavana venäläisten ja suomalaisten välisessä yhteistyössä

Hankkeen tulokset

Hanke oli luonteeltaan informaatioteknologinen projekti, jonka avulla pilotoitiin ja kartoitettiin mahdollisuuksia edistää hankkeita, niiden valmistelua ja tulosten levittämistä ja näitä palvelevaa verkottumista. Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin STEP sosiaali- ja terveysalan lähialueportaali Internet-pohjaiseksi työvälineeksi suomalais-venäläiseen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyöhön. Portaalin rakentamisen toteuttivat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman opiskelijat harjoittelutöinään. Portaalin suunnittelun pohjaksi tehtiin kysely Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyöstä kiinnostuneille. Portaalista on tarkoitus löytyä yhdestä osoitteesta mahdollisimman kattavasti konkreettista lähialueyhteistyön toteuttamista tukevia tietoja ja palveluja. Portaaliin kootaan mm. suomalais-venäläisessä sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyössä toteutettujen hankkeiden tiedot sekä tulkki-, kääntäjä- ja asiantuntijarekisteri Suomesta ja Karjalan tasavallasta. Sivuston toteuttaminen viivästyi teknisten vaikeuksien takia, joten sivustolle ei ehditty keräämään niin kattavaa aineistoa, kuin oli suunniteltu; tietojen lisäämistä jatketaan hankkeen jälkeen. Sivuston kielivalikoimaksi valittiin suomi, venäjä ja englanti, jotta portaalia voidaan käyttää rajan molemmin puolin ja hyödyntää kansainvälisesti myös laajemmin. Hanke kokosi yhteen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyötä tekeviä yhteistyökumppaneita ja järjesti raja-alueosaamista kehittäviä seminaareja ja työkokouksia Petroskoissa ja Joensuussa. Hanke teki yhteistyötä useiden muiden lähialueyhteistyötä kehittävien hankkeiden kanssa. Hanke tuki Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaalialan lähialueyhteistyön kehittämistä järjestämällä kahden sosionomiopiskelijan harjoittelujakson Sortavalaan. Jatkossa hankkeen kehittämän STEP-portaalin avulla on mahdollista käynnistää ja tiivistää Suomen ja Karjalan tasavallan sosiaali- ja terveysalan koulutusyhteistyötä. Hanke auttoi lähialueyhteistyöstä kiinnostuneita luomaan kontakteja Karjalan tasavaltaan, antoi sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön asiantuntija-apua useille tahoille ja tuki uusien hankkeiden käynnistymistä saattamalla eri toimijoita yhteen. Hanke auttoi uusien hankeideoiden esille nostamisessa ja hankkeiden suunnittelun käynnistämisessä ja tukemisessa. Hanke pyrki näin muodostamaan hankkeista laajempia kokonaisuuksia, jotka hyödyntävät lähialueyhteistyössä aikaisemmin saavutettuja kokemuksia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä.Perustiedot


Lyhenne

STEP

Hankkeen kokonaiskesto

2002-06-01 - 2004-07-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

124 695 € / 118 460 €


Päätoteuttaja

Itä-Suomen opetussosiaalikeskusten kannatusyhdistys ry
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan talouskehityksenministeriö