< Takaisin hankkeisiin

St.Petersburg-Savonlinna Ballet Days (SE450)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin yleinen tavoite on mahdollistaa yhteisymmärrys ja henkisten raja-aitojen kaataminen ohjelma-alueella tanssin ja baletin yleismaailmallisen kielen kautta, joka ei tarvitse tulkitsemista.

Keskeiset toimenpiteet

- Venäläisten ja suomalaisten balettiammattilaisten ja balettitähtien pitämät mestariluokat suomalais-venäläisille opiskelijaryhmille - Mestariluokat ”ohjaajien opettaminen” perustuen opiskelijaryhmien tanssitunteihin: opettajat, valmentajat ja ammattilaiset kutsutaan tutustumaan kollegojensa työhön ja siten laajentamaan omaa tietämystään ja kokemustaan - Oppilasnäytökset Savonlinnassa ja Pietarissa: mestariluokkien oppilaat eri kouluista saavat mahdollisuuden esiintyä ja esittää yhdessä taitojaan vanhemmilleen ja muulle yleisölle - Maailmankuulujen balettitähtien gaalat, mitkä toimivat myös inspiraation lähteenä opiskelijoille - Dance Open Festivalin erityisten nettisivujen julkaisu ja hallinnointi: sivuilla julkaistaan projektin tapahtumat, osallistujat, uutiset, tulokset, tutkimukset, raportit. Lisäksi luodaan osallistujille tehokas kommunikointiväline, mitä voi hyödyntää projektin päättymisen jälkeen kontaktien ja ideoiden kehittämisessä - Kulttuuriekskursiot Pietarissa mestariluokkalaisillle

Hankkeen tulokset

Hanketoiminnalla pyrittiin muodostamaan ohjelma-alueelle yhtenäistä kulttuuri- ja taidekoulutuksen pedagogista konseptia. Aktiviteetteihin osallistui yhteensä 210 balettitanssin opiskelijaa ja 19 opettajaa Suomesta ja Venäjältä. Mestariluokan opiskelijat esittelivät tanssitaitojaan myös yleisölle opiskelijoiden balettigaaloissa. Suurelle yleisölle suunnatussa balettijuhlassa esiintyi 37 tähtitanssijaa, jotka tarjosivat ikimuistoisen esityksen Savonlinnan Oopperajuhlien lomassa juhlavassa Olavinlinnassa 8000 katsojalle. Hankkeessa saavutettiin uusi yhteistyön taso suomalaisten ja venäläisten balettikoulujen ja opiskelijoiden välillä ja edistettiin venäläistä balettia integroitumaan lähemmäksi eurooppalaista kulttuurielämää ja levittämään kuuluisaa balettiopetustaan myös Venäjän rajojen ulkopuolelle. Järjestämällä korkealaatuisia tanssitaiteen tapahtumia, hanke tuki myös yleisellä tasolla Etelä-Savon alueen matkailua ja siihen liittyvän laajan palvelusektorin toimintaa.Perustiedot


Lyhenne

Ballet Days

Hankkeen kokonaiskesto

2012-03-27 - 2014-12-26

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

597 350 € / 477 800 €


Päätoteuttaja

Dance Open Festival
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Savonlinnan oopperajuhlien kannatusyhdistys