< Takaisin hankkeisiin

Soapstone in Kainuu and in the Border Region of Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tutkimus- ja asiantuntemuksen vaihto Karjalan tasavallan / KRC RAS kanssa, kaupallisten yhteistyömahdollisuuksien ja koulutustarpeiden selvittämien ja raja-alueen luonnonkivitiedon yhteiskäytön kehittäminen. Hanke oli jatkoa aiemmalle hankkeelle ”Vuolukivialueiden luonnonkivituotannon kehittämisprojekti Itä-Suomessa ja raja-alueen Karjalassa 2001–2003”.

Keskeiset toimenpiteet

• Kahdeksan esiintymän laatu-määrätutkimukset Kainuussa, kolmen uuden vuolukiviesiintymän paikantaminen Kostamuksessa, • Markkinatutkimus Luoteis-Venäjän tulisijamarkkinoista, tuotetyypeistä, jakelukanavista ja asiakasryhmistä, • Access-ohjelmaperusteisen luonnonkivitietokannan kokoaminen (tuotantokohteet, koelouhitut, esiintymät)

Hankkeen tulokset

Kainuussa tehtiin 8 esiintymällä laatu-määrätutkimuksia ja Kostamuksen alueelta paikannettiin kolme uutta vuolukiviesiintymää yhteistyössä Kosstone –hankkeen kanssa. Yhteistyön kautta saatiin uusinta osaamis- ja menetelmätietoa osapuolien käyttöön rajan molemmin puolin ja tutkimustyön kautta saatiin lisättyä raaka-ainevarantoa tai raaka-ainepotentiaalia rajan molemmin puolin ja sitä kautta parannettiin tuotannon jatkuvuuden edellytyksiä Suomussalmella ja Kuhmossa. Projektin tuloksena vahvistui käsitys paitsi Kainuun ja Karjalan uusista vuolukivistä, myös niiden systemaattisen etsinnän ja laatututkimuksen tarpeellisuudesta. Hankkeessa tehtiin markkinatutkimus, johon kerättiin perustiedot Luoteis-Venäjän tulisijamarkkinoista, tuotetyypeistä, jakelukanavista ja asiakasryhmistä. Markkinatutkimuksen perusteella on panostettu voimakkaasti brandimarkkinointiin (Tulikivi Oyj) ja pyritty kehittämään myytävää mallistoa siten, että se paremmin sopisi venäläiseen makuun ja arkkitehtuuriin. Jakeluverkkoa Pietarin alueella on laajennettu ja otettu aktiivisesti yhteyttä skandinaavistyyppisten talojen myyntiin. Tehtyjen toimenpiteiden avulla myynti alueella on kaksinkertaistunut. Kaupallisen yhteistyön jatkoselvitys ja yhteistyön käynnistäminen arvioitiin vielä tarpeellisiksi. Luonnonkivitietokanta lisää alueen kivivarannon tunnettavuutta ja lisää pitkällä tähtäimellä teollisuuden kiinnostusta käynnistää tuotantoa ja/tai kivikauppaa rajan molemmin puolin. Venäjän Karjalan luonnonkivitieto on kerätty Karjalan Geologian Instituutin omana työnä. Kainuun ja Karjalan maankamaran varantotietojen laajempi yhdistäminen ja näkyvyyden parantaminen katsottiin hankkeen jälkeenkin tarpeellisiksi toimenpiteiksi. Vuolukiviprojektit käynnistivät vuolukivivarantojen tutkimusyhteistyön sen esiintymisalueilla rajan molemmin puolin. Jatkotoimenpiteiden toteuttamisvastuu jäi kainuulaisille aluekehitysviranomaisille, kunnille ja rahoittajille.Perustiedot


Lyhenne

Soapstone in Kainuu and in the Border Region of Karelia

Hankkeen kokonaiskesto

2004-06-01 - 2005-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

322 600 € / 225 820 €


Päätoteuttaja

Suomussalmen kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Geologian tutkimuskeskus / Itä-Suomen yksikkö
Geologian instituutti KRC RAS
Tulikivi Oy