< Takaisin hankkeisiin

Shingle carvers
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen ideana oli syventää korjausrakentajien (restauroijien) ammattitaitoa paanukattojen ylläpidossa ja korjauksessa toteuttamalla Kesälahden kirkon kellotapulin paanukaton entisöintityö ja siihen liittyvä restaurointikurssi.

Keskeiset toimenpiteet

• Paanunveistäjien koulutuksen järjestäminen yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun kanssa, • Kesälahden tapulin korjaushankkeen toteuttaminen, paanujen iän määrittely, • Kiertonäyttelyn toteuttaminen, • Paanukattoseminaarin järjestäminen Kesälahdella.

Hankkeen tulokset

Hanke järjesti paanunveistäjien koulutuksen yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun kanssa. Koulutetuista paanunveistäjistä kaksi suoritti restaurointikisällin ammattitutkinnon. Yksi paanunveistäjistä, joka oli jo restaurointikisälli, suoritti hankkeessa osia restaurointimestarin erikoisammattitutkinnosta. Kesälahden evankelis-luterilainen seurakunta palkkasi kaikki neljä koulutettua paanunveistäjää erilliseen Kesälahden tapulin korjaushankkeeseen. Yksi koulutetuista paanunveistäjistä valittiin myös johtamaan Savonlinnan Säämingin seurakunnan vastaavanlaisen tapulin paanukatteen uusimistyötä ja yksi paanunveistäjistä perusti Kiteelle restaurointialan yrityksen nimeltään PuuTimo. Kesälahden paanujen ikä varmistettiin dendrokronologisella tutkimuksella, jonka tekivät petroskoilaiset Forest Research Institute KRCn tutkijat. Paanukate osoittautui yhtä vanhaksi kuin tapulikin, eli 170 -vuotiaaksi. Kesälahden tapulin paanukaton restauroinnista toteutettiin kiertonäyttely, joka esiteltiin ensi kerran Kesälahdella kansainvälisen paanukattoseminaarin yhteydessä. Sen jälkeen näyttely oli esillä Torniossa, Petroskoissa, Savonlinnassa, Otaniemessä ja Raumalla. Hanke järjesti myös kansainvälisen paanukattoseminaarin Kesälahdella. Seminaariin osallistui suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi Karjalan tasavallan kulttuuriperinnön valtiosuojelukeskuksen ja Pohjois-Laatokan museon edustajia. Suunniteltua julkaisua Kesälahden tapulin vaiheista ei saatu hankkeen puitteissa aivan valmiiksi, mutta se pyrittiin työstämään loppuun vuonna 2008 ympäristökeskuksen erillisrahoituksella. Hankkeen myötä Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan rakennetusta kulttuuriympäristöstä vastaavien viranomaisten yhteistyö kehittyi varsin mutkattomaksi.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-05-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

120 000 € / 114 000 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan kulttuuriperintökeskus (Goscentr)
Kesälahden kunta, Kesälahden evankelis-luterilainen seurakunta