< Takaisin hankkeisiin

Russian trade training program for North Karelian women entrepreneurs
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten naisyrittäjien tietämystä Venäjän kaupan kysymyksistä, kaupankäyntiin liittyvistä tuista, luvista, tullauksista ym. erityiskysymyksistä. Tavoitteena on luoda kontakteja venäläisiin naisyrittäjiin sekä tutustua naisyrittämisen puitteisiin Venäjällä ja liiketoiminnan kulttuurieroihin. Hankkeeseen sisältyy liiketoiminnassa tarvittavan venäjänkielen alkeiden opetusta ja yrityskohtainen arviointi venäjänkaupan mahdollisuuksista. Hankkeen kohteena on pohjoiskarjalaiset naisyrittäjät (12-15 yrittäjää), joilla on edellytykset solmia liikesuhteita venäläisiin partnereihin. Hankkeen sisältö muodostuu osallistujien toiveiden mukaisesti ajoitettavista luentopäivistä sekä yrityskohtaisista konsultointi/arviointipäivistä. Luentopäiviä on suunnitelman mukaan 12, yrityskohtaisia konsultointipäiviä on 1 päivä/yritys ja kielikoulutusta 14 päivää. Hankkeen avulla jokaiselle osallistuvalle yritykselle haetaan Itäinnovan ja konsulttien kautta venäläisiä liikekontakteja. Osallistuvien yritysten perustiedot käännetään venäjäksi ja lähetetään venäläisille yritysverkostoille.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Russian trade training program for North Karelian women entrepreneurs

Hankkeen kokonaiskesto

2000-03-06 - 2000-10-06

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

35 149 € / 12 445 €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus/Itäinnova
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit