< Takaisin hankkeisiin

Russian legislation for entrepreneurs and authorities in the Interreg III A Karelia -region (RusLex)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa hyvää naapuruutta ja parantaa naapurimaan tuntemusta sekä edistää alueellista vakautta ja lähialueiden yhteiskunnallista kehitystä tuomalla esiin Suomen ja Venäjän käsityksiä oikeusvaltiosta. Tavoitteena oli koulutuksen avulla luoda valmiuksia ymmärtää Suomen, EU:n ja Venäjän lainsäädännön eroja.

Keskeiset toimenpiteet

• Tilaisuuksien järjestäminen, joiden kautta tuotiin esille Suomen, EU:n ja Venäjän lainsäädäntöjen ja käytännön sovellutuksien eroavaisuuksia, kulttuurisidonnaisia toimintatapoja sekä ajatusmaailmaa ja asenteita. • Artikkelikokoelman laatiminen.

Hankkeen tulokset

Hanke järjesti 34 tilaisuutta, joihin osallistui 311 eri henkilöä 117 organisaatiosta. Kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osanottajamäärä oli 524. Koulutukset käsittelivät mm. Venäjän oikeusjärjestelmää ja hallintorakennetta, venäläistä oikeusympäristöä, rajaan liittyviä turvallisuuskysymyksiä, oikeusalan kansainvälistä yhteistyötä, Venäjän rikoslainsäädäntöä sekä yritys-, kauppa- ja työlainsäädäntöä. Järjestetyt koulutustilaisuudet lisäsivät osallistujien tietämystä Venäjän lainsäädännöstä ja siten edistivät heidän valmiuksiaan tehdä yhteistyötä venäläisten kanssa. RUSLEX venäläistä lakia suomeksi -artikkelikokoelmaan koottiin 10 keskeistä teemaa, joista asiantuntijat ja kouluttajat olivat kirjoittaneet artikkeleja. Kirjaan koottiin rajan yli tapahtuvassa liiketoiminnassa tarvittavia tietoja ja ohjeita Venäjän lainsäädäntöön liittyen. Kirjan artikkeleissa valotettiin, millaisia juridisia toimenpiteitä tarvitaan liiketoiminnan aloittamiseen Venäjällä. Lisäksi kuvattiin yleisesti investointitoimintaa Venäjällä, selvitettiin Venäjän työ-, vero- ja tullilainsäädäntöä sekä tavarakaupan sopimussäännöstöä. Lisäksi kerrottiin Venäjän valtiollisen rakenteen muotoutumisesta sekä lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan toimintaperiaatteista. Artikkeleissa perehdyttiin myös talousrikollisuuden ilmenemismuotoihin Suomen ja Venäjän välisessä kaupankäynnissä sekä rikosvastuuta ja vastuusta vapautumista koskeviin eroavaisuuksiin Suomen ja Venäjän rikoslaeissa. Kirja tarkoitettiin tietolähteeksi yrittäjille, viranomaisille ja Venäjä-yhteistyötä tekeville tahoille.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-04-01 - 2007-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

206 553 € / 184 034 €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Venäjän federaation oikeusministeriön Venäjän oikeusakatemia