< Takaisin hankkeisiin

RUSSIAN IT implementation survey
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tukea IT-alan yritysten työvoiman saatavuutta, tukea niitä rajan ylittävässä yhteistyössä ja liiketoiminnassa sekä profiloida Kajaanissa järjestettävää yliopistotasoista tietojenkäsittelytieteiden koulutusta Venäjä-yhteistyöhön.

Keskeiset toimenpiteet

• Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ja verkostoituminen tarpeellisten tahojen, kuten Petroskoin ja Pietarin valtionyliopistojen kanssa, • Petroskoin yrittäjien osaamistason ja yhteistyöhalukkuuden selvittäminen, kajaanilaisten IT-alan yritysten kiinnostuksen selvittäminen Venäjä-toimintaa ja tietojenkäsittelytieteiden kansainvälistä opetusta kohtaan, • Pohjan luominen kansainvälistä maisteriohjelmaa varten, 15 opintoviikon mittaisen opintokokonaisuuden ”Doing IT-Business in Russia” lunnosteleminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa selvitettiin yhteistyömahdollisuudet ja verkotuttiin tarpeellisten tahojen kanssa. Hankkeen turvin luotiin hyvä kontaktiverkosto Petroskoin ja Pietarin valtion yliopistojen avainhenkilöihin IT –alalta ja luotiin hyvä pohja Venäjäyhteistyölle ja saatiin aikaan todellista yhteistoimintaa. Petroskoin valtion yliopiston tietojenkäsittelytieteisiin liittyvä toiminta ja Pietarin valtion yliopiston opetus tietojenkäsittelytieteiden alalta selvitettiin ja tutustuttiin rajan ylittävään yliopistotason yhteistyöhön tietojenkäsittelytieteisiin liittyen. Petroskoin yrittäjien osaamistaso ja yhteistyöhalukkuus selvitettiin, samoin kuin kajaanilaisten IT -alan yritysten kiinnostus Venäjä toimintaan ja kv. opetukseen tietojenkäsittelytieteissä. Yritystoimintaan liittyvien yhteistyömahdollisuuksien arviotiin konkretisoituvan myöhemmissä hankkeissa sekä Petroskoin yhteystoimiston, järjestettävien koulutusten ja yritystapaamisten kautta. Hankkeen aikana luotiin pohja kv -maisteriohjelman suunnittelemiselle sekä luonnosteltiin 15 opintoviikon mittaiset opinnot ”Doing IT-Business in Russia”. Hankkeessa saatiin luotua sitoutunut toteuttajaverkosto yliopiston henkilökunnasta ja yrittäjistä. Venäjäyhteistyö on jatkunut uusien hankkeiden kautta ja laitoksen omana toimintana, ollen edelleen aktiivista, se on myös laajentunut Oulun yliopistossa kolmeen eri koulutusohjelmaan ja lisäksi Lapin yliopiston Sosiaalityön koulutusohjelmaan. Tietojenkäsittelytieteiden laitos tekee opetusyhteistyötä Petroskoin, Arkangelin ja Murmanskin yliopistojen kanssa Barents Cross Border University -hankkeen puitteissa. Laitos on osana BCBU –yhteistyötä tehnyt suunnitelman ja saanut Opetusministeriön luvan kansainväliselle maisteriohjelmalle (Software and Systems Development in Global Environment). Pomorin valtion ylipisto toteuttaa opintojakson Ouluun keväällä 2009, Oulun yliopisto on jo syksyllä 2008 aloittanut ensimmäisen kurssin Pomorin valtion yliopistoon. Myös opettajavaihto on käynnistetty. Yritysyhteistyö etenee toimijoiden business-intressien ja -edellytysten mukaisesti.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-09-01 - 2003-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

90 210 € / 82 951 €


Päätoteuttaja

Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtionyliopisto
Pietarin valtionyliopisto