< Takaisin hankkeisiin

Venäjä vientiprojekti
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen avulla edistetään yhteistyötä ja verkostoitumista matkailuyritysten välillä. Kiertolomamatkailua tuotteistetaan Kainuussa ja Karjalassa. Projektin määrällisenä tavoitteena on lisätä venäläisten matkailijoiden määrää vähintään 20% vuoden 1996 tasosta. Projektin aikana tehdään aktiivista myyntityötä osallistumalla tärkeimpiin messu- ja myyntitapahtumiin, kutsutaan potentiaalisia ostajia Kainuuseen ja huolehditaan riittävän myynninedistämismateriaalin tuottamisesta myynnin apuvälineeksi.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Russia-export project

Hankkeen kokonaiskesto

1997-04-17 - 1998-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

140 600 € / 35 150 €


Päätoteuttaja

Vuokatin Matkailukeskus Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Matkanjärjestäjät ja matkatoimistot (Venäjä)