< Takaisin hankkeisiin

Rulla
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on antaa kainuulaisille tekstiili- ja vaatetusalan yrittäjille koulutusta, jonka tavoitteena on hyödyntää karjalaista ja kainuulaista tekstiili- ja vaatetusperinnettä tuotteiden valmistuksessa. Alueen perinteeseen pohjautuvien omaleimaisten tekstiili- ja vaatetustuotteiden suunnittelu ja valmistus edellyttää perinne- ja kulttuurituntemusta. Käsityöläisille, tekstiili- ja vaatetussuunnittelijoille ja opiskelijoille tulee luoda tilaisuus oppia hyödyntämään perinnettä. Näin mahdollistetaan perinteeseen pohjautuvien tuotteiden saatavuus ja perinteen säilyminen Kainuussa. Projektin avulla saadaan markkinoille karjalaiseen ja kainuulaiseen tekstiiliperinteeseen pohjautuvia tuotteita ja tuotesarjoja. Projektissa hyödynnetään mm. RIHMA-projektissa (Yhteisen kainuulaisen ja karjalaisen tekstiiliperinteen tutkimus- ja tallennusprojekti) saatuja tutkimustietoja. Hankkeen osatavoitteina on lisäksi mm. koulutuksen ja tuotekehittelyn avulla taata tuotteiden korkea laatu, maaseudun syrjäisten alueiden toimeentulomahdollisuuksien lisääminen, naistyöpaikkojen säilyttäminen, tarjota alueen matkailijoille aitoja ja omaleimaisia käsityötuotteita. Yrittäjien koulutuksen jälkeen valmistamien tuotteiden markkinoinnissa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevaa myyntipisteverkostoa.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Rulla

Hankkeen kokonaiskesto

1999-07-01 - 2000-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

65 086 € / 32 543 €


Päätoteuttaja

Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry.
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit