< Takaisin hankkeisiin

Kiviklinikan toteuttaminen
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Projektin avulla hankitaan Outokummun Kiviklinikan tarvitsemat koneet ja laitteet. Hankkeen lopputuloksena Kiviklinikalla on tarvittavat kone- ja laiteresurssit sekä osaava henkilöstö kivialan kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Itävienti edellyttää rakennuskivituotteiden tuotteistamista itämarkkinoille sopiviksi. Pietarin alueella on paljon entisöintikohteita, joihin liittyy myös tuotteistamishankkeita ja alan koulutushankkeita. Kiviklinikka pystyy kehittämistoiminnallaan luomaan ja parantamaan edellytyksiä rajan yli tapahtuvalle yhteistyölle, edistämään Karjalan luonnonvarojen hyödyntämistä ja kaupallisten yhteistyösuhteiden syntymistä, lisäämään yritysten tietoja lähialueista ja kehittämään kivialan pk-yritystoimintaa.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Rock Clinic

Hankkeen kokonaiskesto

1998-04-01 - 1998-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

521 361 € / 78 204 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit