< Takaisin hankkeisiin

Rivers and fish-our common interest (SE107)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on parantaa sen kohteena olevien jokien (Mustajoki/Tchornaja, Rakkonlanjoki/Selesnevka, ja Gladyshevka), niiden valuma-alueen ja ympäröivän luonnon, mukaan lukien itäisen Suomenlahden rannikkoalueet, ekologista kuntoa ja lisätä niiden biologista monimuotoisuutta.

Keskeiset toimenpiteet

- Jokien hyvinvoinnin palauttaminen perustuen tarkkaan entisöintisuunnitelmaan - Vesisuojelusuunnitelma jokien varrella sijaitseville metsäalueille - Alkuperäisen Mustajoki/Tchornaja-purolohen emokalakannan perustaminen (elävä geenipankki) - Alkuperäisen purolohipopulaation elvyttäminen Musta-/Tchornajajoella - Purolohen palauttaminen Soskuan-/Malinovkajoen sivujokiin - Merkityn luontopolun rakentaminen Buslovka- alueelle, sisältäen laavun, nuotiopaikan, informaatiotaulut, kompostivessan, rappuset ja pitkospuut - Gladyshevka-joella sijaitsevan luontopolun suunnitelman loppuunsaattaminen - Materiaalin tuottaminen lisääntyvään luontotietoisuuteen

Hankkeen tulokset

Selvitettiin arvokkaan kalakannan olemassaolo ja elinkeloisuus kyseessä olevilla jokialueilla ja itäisellä Suomenlahdella. Tutkittiin ajantasalla olevaa tietoa jokien vedenlaadusta ja biologisesta monimuotoisuudesta. Huomioitiin myös vedenlaadun paraneminen joissa ja itäisen Suomenlahden rannikolla liittyen vesiensuojelutyöhön metsänhoidossa kyseisillä alueilla. Kaikkiin näihin aktiviteetteihin liittyi luonnonvarojen ja luonnonsuojelun edistäminen sekä tiedon jakaminen kansalaisille, viranomaisille ja raja-alueen partnereille. Alueiden kestävää kehitystä arvioitiin myös virkistys- ja matkailunäkökulmasta.Perustiedot


Lyhenne

RIFCI

Hankkeen kokonaiskesto

2011-03-22 - 2014-03-21

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 486 198 € / 1 034 198 €


Päätoteuttaja

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Yleishyödyllinen toimija “biologit luonnonsuojelijoina”, Pietari
Luonnonvarakeskus
Metsäkeskus
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry
Valtiollinen järvien ja kalastuksen tutkimuslaitos
Viipurin aluehallinto