< Takaisin hankkeisiin

Research, documenting and revival project of folk music, stage II: Kokko lenti koilta ilmoin
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Kainuun, Koillismaan ja Pohjois-Karjalan sekä Aunuksen ja Vienan Karjalan olemassa olevan suullisen kulttuuriperinteen, erityisesti kansanmusiikin säilyminen haluttiin turvata tutkimus-, keruu-, koulutus- ja julkaisutoiminnan kautta. Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan koulutuksellista ja tutkimuksellista yhteistyötä haluttiin lisätä musiikin alalla.

Keskeiset toimenpiteet

• Ääni- ja videotallenteiden kerääminen, • CD-levyjen ja kahden kirjan julkaisu, • Koulutuksen järjestäminen alan harrastajille, Sinfonietta Lentuan koulutus- ja konserttiperiodin järjestäminen, • Uusien ohjelmapalveluiden kehittäminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa kerättiin noin 300 tuntia ääni- ja videotallenteita, sisältäen kansanmusiikkia ja laulukulttuuriin liittyvää tietoa. Tutkimustoiminnassa perehdyttiin tarkemmin myös aiemmin arkistoihin tallennettuihin lauluihin. Hankkeessa julkaistiin cd –levy ja kaksi kirjaa. Hanke myös järjesti koulutusta alan harrastajille ja yksin tai yhteistyössä muiden kanssa järjestettiin kahdeksan Sinfonietta Lentuan koulutus- ja konserttiperiodia, osallistujina sekä kainuulaisia että karjalaisia. Yhteistyö Kuhmon musiikki-instituutin ja Petroskoin valtion konservatorion välillä lisääntyi ja vakiintui sisällöllisesti hankkeen aikana, taloudellisesti yhteistyön toteuttaminen on edelleen tilapäisten järjestelyjen varassa. Osaksi tämän hankkeen ansiosta Runolaulu on tänään huomattavasti enemmän esillä mediassa ja musiikkikulttuurissamme kuin aiemmin. Runolaulua myös opetetaan nykyisin monissa oppilaitoksissa ja opetuksen sisällössä on myös tämän projektin ansiosta tapahtunut kehittymistä. Kansanmusiikin tutkimus- ja pedagogista koulutusta antavien tahojen edustajat saivat projektin kautta elävän kosketuksen runolauluperinteeseen ja runolaulajiin. Kuhmon kulttuuriulottuvuutta saatiin kehitettyä ja runolaulun asemaa elvytettyä ainakin kansallisessa mittakaavassa ja alueellista yhteistyötä kansainvälistettyä. Projektin toimesta syntynyttä osaamista voidaan hyödyntää myös jatkossa. Kainuun matkailustrategia sai projektin kautta konkreettista sisältöä. Projektin henkilökunta esiintyi matkailuyritysten tilaisuuksissa ja toiminta-alueen kuntien juhlissa. Lisäksi projektin piirissä kehitettyjä ohjelmapalveluita on ollut käytössä Kalevala-kylässä ja Kuhmo-talossa. Kansanmusiikin toimintayksikön perustaminen ei vielä toteutunut, mutta sitä on lähestytty. Projektin ansiosta päästiin konkreettiseen yhteistyöhön Suomen keskeisten kansanmusiikin ja -kulttuurin koulutusta antavien yliopistojen kanssa, joista kaikista ilmaistiin valmius olla yhteistyössä myös tulevaisuudessa, mikä muodostaakin keskeisen perustan suunnitellun toimintayksikön toiminta-ajatukselle. Toimintaa on edelleen jatkettu hankkeessa ”Kansan musiikki – kulttuurimatkailun kehittämisprojekti”.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2001-10-01 - 2005-07-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

399 € / 360 €


Päätoteuttaja

Kuhmon kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Juminkeko-Säätiö
Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti
Sibelius-Akatemia