< Takaisin hankkeisiin

Renewable energy for small localities (SE512)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin yleisenä tavoitteena on parantaa Leningradin ja Tihvinän alueella toimivien alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien kykyä käyttää ympäristöystävällisiä uudistuvia energiateknologioita sekä kehittää niihin liittyviä menetelmiä ja siten parantaa pienten paikkakuntien asukkaiden terveyttä ja elämänlaatua Suomen ja Venäjän raja-alueella.

Keskeiset toimenpiteet

- Kuntien ja saatavalla olevien laitteistojen kartoittaminen ja tutkimus biopolttoaineen tuotannosta ja käytöstä pilottialueella - Pilottiprojektin – Biopolttoaineella toimiva lämmityslaitos – suunnittelu, toteutus, laitteisto ja käyttöönotto - Laitoksen käyttöhenkilöstön koulutus ja muiden kuntien edustajien valinta - Työpajat ja konferenssit bioenergiasta ja kokemuksesta puupolttoaineen tuotannosta, säilytyksestä ja polttamisesta - Pyöreän pöydän tilaisuudet kaiken tason ammattilaisille ja sidosryhmille bioenergiasta, energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä - Koulutus- ja tiedotusmateriaalit - Opintomatkat Suomeen venäläisille vastaperustetun biopolttoainelaitoksen henkilökunnalle sekä muille vastaaville asiantuntijoille - Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja uusiutuvan energiatuotannon mainostaminen useilla kaukaisilla alueilla Venäjällä, missä puupolttoainevarantoja on saatavilla - Lehtisten, uutiskirjeiden ja artikkeleiden julkaiseminen mediassa - Projektin internetsivuston kehittäminen, luominen ja ylläpito - Projektijohtaminen, koordinointi ja raportointi

Hankkeen tulokset

Hankkeen tulokset saavutettiin suunnittelemalla, perustamalla, varustamalla ja käyttöön ottamalla pilottiprojektina biopolttoainelaitos Lugan alueella ja kouluttamalla henkilökunta polttoainelaitoksen käyttämiseen. Lisäksi kartoitettiin biopolttoaineen saatavuus ja logistiikkaketjut lämmityslaitoksella - ensin Tihvinän alueella ja sen jälkeen Lugan alueella. Projektin aikana pidettiin useita yleisötapahtumia: pyöreän pöydän keskusteluita, opintoja, seminaareja bioenergia-alan asiantuntijoille ja opintomatkoja tulevan lämmityslaitoksen henkilökunnalle. Projektin aikaansaama lämmityslaitos laitteineen takaa myös tulosten pysyvyyttä jatkossa, sekä poliittista että rahallista, koska lämmityslaitos pysyy kunnassa tärkeimpänä osana alueen lämmitysjärjestelmää. Positiiviset tulokset biopolttoaineen käytöstä pienten paikkakuntien alueellisena lämmitysmuotona on herättänyt huomattavaa mielenkiintoa myös Leningradin alueen hallinnossa.Perustiedot


Lyhenne

Green Hit

Hankkeen kokonaiskesto

2012-01-01 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 186 307 € / 949 045 €


Päätoteuttaja

Luoteis-Venäjän hankerahoituspalvelukeskus FSC
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
REK-International
Pashozerskoe kylä, Tihvinän piiri
Tiede- ja teknologialiiketoiminnan kehittämiskeskus
OOO Bazis-energo