< Takaisin hankkeisiin

Reindeer husbandry and wilderness tourism development project between Northeast Finland and Louhi district
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on laatia perusselvitys porotalouden elvyttämiseksi Louhen piirissä koillismaalaista asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Karjalan tasavallan alueella ei ole tällä hetkellä porotaloutta, vaikka siellä on aikaisemmin harjoitettu porotaloutta ja siihen on olemassa hyvät luontaiset edellytykset. Porotalous on tällä hetkellä keskitetty Murmanskin alueelle Kuolan niemimaalla. Projektin aikana on tarkoitus selvittää, onko mahdollista kehittää koillismaalaisten poronhoitoelinkeinoa laajentamalla porojen laiduntamista ja markkina-aluetta Karjalan tasavallan alueelle. Se tapahtuisi parhaiten perustamalla yhteisyritys tai muu hyväksyttävissä oleva yritysmuoto karjalaisen osapuolen kanssa ja vuokraamalla laidunalueet Karjalan tasavallan alueelta Louhen piiristä. Porojen toimittaminen alueelle voisi tapahtua kuusamolaisten toimesta tai mahdollisesti Murmanskin alueelta, mutta asia vaatii lisäselvityksiä. Porohoidon elvyttämisellä olisi Louhen piirille suuri taloudellinen merkitys elintarviketuotannon osalta karjalaiselle väestölle. Lisäksi se toisi kaivattuja työpaikkoja niin alkutuotantoon kuin jatkojalostukseenkin. Samalla se toisi lisätuloa kuusamolaisille yritystulona. Hankkeen ydinhenkilöstö tarvitsee yhteistyön lujittamiseksi kieli- ja kulttuurikoulutusta sekä harjoittelua käytännön tilanteissa. Hankkeeseen osallistuvien on pidettävä projektin aikana jatkuvaa yhteyttä. Koulutuksen ansiosta henkilöstön rajanylittävä kommunikointi keskenään sekä taitotieto asiaan liittyvissä kysymyksissä paranee ja samalla luo parempaa pohjaa jatkoprojekteja ajatellen.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Porotalouden ja erämatkailun kehittämishankeKoillismaan ja Louhen piirin välillä

Hankkeen kokonaiskesto

1999-11-01 - 2000-11-01

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

21 863 € / 8 409 €


Päätoteuttaja

Koillismaan kehitys Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit