< Takaisin hankkeisiin

Reconstruction of the Ihala-Raivio-State border road km14 – km28 (LSP SE772)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoite on kehittää paikallista ja alueellista talouskehitystä parantamalla kansainvälisiä liikenneyhteyksiä raja-alueella kunnostamalla Ihala-Raivio tietä kilometrien 14 – 28 välillä.

Keskeiset toimenpiteet

- Tarjouskilpailun järjestäminen urakoitsijan valitsemiseksi rakennus- ja asennustyöhön - Rakentamis-, asennus- ja muiden töiden toteuttaminen - Hankkeen tulosten mittaaminen ja raportointi

Hankkeen tulokset

Tavoitteet saavutettiin seuraavilla toimenpiteillä: 1) lopullisten teknisten suunnitelmien laatiminen, 2) tien kunnostaminen km 14 – 28 välillä. Kaikki suunnitellut toimenpiteet toteutettiin, tosin osa toimenpiteistä saatettiin loppuun vasta projektin päättymisen jälkeen vuonna 2015 Venäjän kansallisella rahoituksella. Tien viralliset avajaiset pidettiin 19.11.2015.Perustiedot


Lyhenne

Reconstruction of the Ihala-Raivio-State border road km14 - km28

Hankkeen kokonaiskesto

2012-12-04 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

4 000 000 € / 3 200 000 €


Päätoteuttaja

Karjalan tasavallan tiehallinto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Liikennevirasto
Parikkalan kunta