< Takaisin hankkeisiin

Reconstruction of the automobile BCP Svetogorsk (LSP SE775)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin päätavoite on vahvistaa paikallista ja alueellista kestävää talouskehitystä modernisoimalla Svetogorskin rajanylityspaikkaa rajanylitysten sujuvoittamiseksi autoliikenteelle.

Keskeiset toimenpiteet

- Svetogorskin rajanylityspaikan rakentamisen/peruskorjauksen suunnittelun kehittäminen ja hyväksyminen - Rakennustyön kilpailuttaminen ja urakoitsijan valinta - Rakentamisen/peruskorjaustyön toteuttaminen - Kiinteistön omistusoikeuksien rekisteröinti

Hankkeen tulokset

Tavoitteet saavutettiin seuraavilla toimenpiteillä: Svetogorskin rajanylityspaikan kehittämissuunnitelman laatiminen, turvajärjestelmien modernisointi, tavaraliikenteen tarkastukseen tarvittavien kaluston ja menetelmien uusiminen. Toimenpiteet, joihin kuului myös uusi kaista vaarallisten aineiden kuljettamiseen, valmistuivat vuoden 2015 lopulla. Tämän kehitystyön tuloksena rajantarkastuspaikan tehokkuus on lisääntynyt ja toiminta on synkronoitu Imatran rajatarkastuspaikan parametrien kanssa. Nykyisen taloustilanteen vallitessa matkustajaliikenne on pysynyt samana ja rahtiliikenne on vähentynyt, mutta tarvittaessa rajanylityskapasiteetti voidaan nostaa kaksinkertaiseksi verrattuna projektia edeltäneeseen aikaan. Rajanylityskapasiteetti projektin päättyessä on 754 tuhatta ajoneuvoa vuodessa, alueelle rakennettiin uusi linja vaarallisia aineita kuljettaville kulkuneuvoille, kokonaiskaistamäärä on 13 ja keskimääräinen odotusaika 40 minuuttia. Raja-alueen asukkaille hankkeen hyödyt näkyvät lyhyempinä odotusaikoina rajatarkastuksissa sekä ilmanlaadun parantumisena johtuen ajoneuvojen vähentyneestä jonotusajasta ja tyhjäkäynnistä.Perustiedot


Lyhenne

Reconstruction of the automobile BCP Svetogorsk

Hankkeen kokonaiskesto

2013-07-31 - 2015-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

9 500 000 € / 7 600 000 €


Päätoteuttaja

Valtiollinen rajainfrastruktuurivirasto Rosgranitsa
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Imatran kaupunki
Rosgranstroy - julkinen rakennustoiminnan urakoitsija
Imatran Seudun Aluekehitys Oy