< Takaisin hankkeisiin

Reconstruction of an Ikhala-Raivio-State border Automobile Road, km 0-km 14 (KA 549)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli taata johdonmukainen talouskehitys paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Tavoitteena oli turvata luotettava, jatkuva kansainvälinen viestintä rajavyöhykealueella.

Keskeiset toimenpiteet

• Valmistelutyöt • Maapohja: tien maaperän kaivaukset, penkereen rakentaminen, tasoittaminen, maaperän tiivistäminen, ojien ja pientareiden rakentaminen, ojien vahvistaminen, maaperän siirtäminen, kylvö • Tien päällystäminen • Rakenteet: poimutettujen metalliputkien rakentaminen, jokiuomien ja rinteiden säilyttäminen putkien päädyissä.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena kunnostettiin 14 kilometriä Ihala-Raivio -tietä. Kunnostettu tieosuus on nyt vaatimusten mukainen ja ajokunnossa. Hankkeen tuloksia ovat kasvanut tieliikennekapasiteetti, onnettomuuksien väheneminen ja matka-ajan lyheneminen. Tie on nyt asfaltoitu, ja tieosuus vastaa vaatimuksia. Näkyvyys tiellä on parempi, mikä lisää liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitus on tiellä nyt 90 km tunnissa, minkä seurauksena matkustusaika on lyhentynyt. Toimenpiteiden tuloksena Syväoro-Parikkala rajanylityspaikan kautta kulkevasta Sortavalan ja Suomen välisestä tieyhteydestä (A-121) on saatu korkeatasoinen. Venäjän ja Suomen välisen tieyhteyden parannukset edistävät rahtiliikenteen, kaupankäynnin ja matkustajaliikenteen kasvua, raja-alueen toimintaa sekä liiketoimintaa ja matkailua alueellisella ja paikallisella tasolla.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-11-16 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

3 680 000 € / 3 310 000 €


Päätoteuttaja

Karjalan tasavallan tiehallinto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Liikennevirasto