< Takaisin hankkeisiin

Quality for Crossborder practises in ecotourism (Quality-CET) (KA333)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Quality-CET-hankkeen tavoitteena oli luoda yhtenäinen alue, jonka perustana on samankaltainen luonto ja kulttuuri sekä luoda uusia menetelmiä luontomatkailupalveluiden edistämiseksi.

Keskeiset toimenpiteet

• Matkailuun liittyvän tietotaidon ja asiakaspalvelun kapasiteetin kasvattaminen • Yhteistyön vahvistaminen ja matkailun kestävyyden korostaminen neljän rajanylittävien puistoparien verkostossa • Yhteisen markkinointistrategian luominen ja materiaalin kehittäminen kansainvälisille markkinoille • Ympäristövalmennuksen ja –palveluiden kehittäminen nuorille

Hankkeen tulokset

Hanke paransi kahdeksan luonnonsuojelualueen matkailupalveluiden kapasiteettia, ja onnistui tekemään niistä tunnettuja luonto- ja kulttuurimatkailukohteita. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena matkailu puistossa järjestetään nyt kestävällä tavalla kunnioittaen alueen luonto- ja kulttuuriarvoja. Quality-CET-hankkeen päätavoitteet saavutettiin. Luonnonsuojelualueiden henkilöstön ja paikallisten yrittäjien tietous sekä asiakaspalvelukapasiteetti paranivat koulutuksen, houkuttelevuuden lisäämisen sekä luonnonsuojelualueille pääsyn helpottamisen avulla. Luonnonsuojelupuistojen ja Karjalan alueen näkyvyys luonto- ja kulttuurimatkailukohteena parani sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Myönnettyjen kansainvälisten sertifikaattien ja kestävän matkailukehityksen strategioiden (3) ansiosta kestävyyden rooli Karjalan alueemn luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden kehittämisessä kasvoi huomattavasti. Neljän nuorille suunnatun koulutusleirikonseptin ansiosta nuoret nähdään nyt tärkeinä asiakkaina mutta myös tulevina päätöksentekijöinä, millä voi olla tulevaisuudessa vaikutusta koskien suojeltuja alueita.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2011-04-06 - 2014-04-05

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

604 818 € / 533 682 €


Päätoteuttaja

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Paanajärven luonnopuisto
Kalevalskin luonnopuisto
Kostamuksen luonnonpuisto
Kivatsun luonnonpuisto
Suomussalmen lukio
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut