< Takaisin hankkeisiin

Public-Private Partnership in Barents Tourism (KO177)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tukea hankkeen toiminta-alueen taloudellista tai sosiaalista kehitystä. Hanke edisti omalta osaltaan matkailuelinkeinon kehittämistä Barentsin alueella. Hankkeen erityistavoitteena luoda ja saattaa alulle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toteutettavia kehittämismekanismeja pitkälle aikavälille, ja matkailuelinkeinon kaikille sidosryhmätasoille. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyömallien kehittämistä Barentsin alueen matkailualan toimijoille (oppilaitokset, alueelliset viranomaiset, yritykset ja yritysten tukiorganisaatiot) yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Keskeiset toimenpiteet

- T&k – toiminnan vertaisarviointiryhmän perustaminen - Barentsin alueen matkailun tutkimuksen ja kehittämisen toimintasuunnitelman valmistaminen - Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyön aktivointi - Matkailuneuvontakeskuksen perustaminen Montshegorskiin, yhteistyön tapaustutkimuskohteeksi

Hankkeen tulokset

Hanke on kehittänyt yhteistyömalleja Barentsin alueen matkailutoimijoille. Toimintaan on osallistunut viranomaisia, oppilaitoksia, yrityksiä ja yritysten tukiorganisaatioita. Yksi keskeinen tulos on ”Toimintasuunnitelma Barentsin alueen matkailun tutkimus- ja kehittämistoiminnalle” joka perustuu matkailun sidosryhmien todellisiin tarpeisiin. Se keskittyy viiteen asiaan; yhteistyö, koulutus ja osaaminen, saavutettavuus ja liikenneinfrastruktuuri, tuotekehitys, sekä paikallinen identiteetti. Edistämällä yhteistyötä rajat ylittävien kumppanuuksien kautta, toimintasuunnitelma omalta osaltaan edistää alueen vetovoimaisuutta matkailijoille ja parantaa siten alueen hyvinvointia ja taloudellista kasvua.Perustiedot